Algemene verkoopvoorwaarden


Wanneer u aan de veiling deelneemt, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de veilingvoorwaarden en hiermee akkoord te zijn gegaan. 


1.0 VOORAFGAAND AAN DE VEILING


Sylvie's Wine Auctions verzorgt internationale publieke wijnveilingen en is ook bekend als "Veiling Sylvie's" of kortweg "Sylvie's". De veiling is live te volgen in de veilingzaal, telefonisch en live online. Deelname door middel van het achterlaten van schriftelijke biedingen is ook mogelijk.

Onder het begrip "wijn" verstaan we in deze voorwaarden alle alcoholhoudende dranken die op de veiling worden aangeboden. Alle aangeboden wijn staat fysiek in opslag die in eigendom is van Sylvie's. Deze opslag is klimaatbeheerst, beveiligd en verzekerd.

Sylvie's handelt als commissionair

Sylvie's treedt op als lasthebber (commissionair), niet als eigenaar van de aangeboden wijn en ook niet als bemiddelaar. Als lasthebber staat ​​Sylvie's financieel garant voor de tijdige betaling van haar verkopers. Sylvie's betaalt binnen 21 dagen na veiling uit, tenzij voorafgaand aan de verkoop schriftelijk anders is overeengekomen. Bij eventuele geschillen die na de koop ontstaan treedt Sylvie's namens de koper op naar de inbrenger en vrijwaart de koper van lasten. Het gaat dan om situaties waarbij de inbreng niet voldoet aan de vereisten waar de inbrenger voor borg moet staan.   

Over de verkopers

De inbrengers van de wijnen zijn zowel bedrijven als consumenten.

De wijnen worden op de veiling aangeboden in loten. Een lot kan 1 fles bevatten, maar het kunnen er ook meer zijn. Elk lot krijgt een lotnummer en de lotnummers staan op volgorde van laag naar hoog in de catalogus. De basis van de prijs die u op een veiling betaalt, bestaat uit de hoogst geboden prijs voor de wijn zelf (hamerprijs) en een procentuele toeslag voor onze dienstverlening (koperscommissie) genoemd. Wanneer u op tijd betaalt, en u uw wijn persoonlijk afhaalt aan de balie, zijn dit uw volledige veilingkosten.  

Wanneer een lot wordt ingebracht door een bedrijf, en wanneer de B over de wijn in het verleden nog niet is afgedragen in de EU, dan moet dit alsnog gebeuren zodra een consument het lot koopt. U kunt in onze catalogus zien dat het om een btw-plichtig lot gaat omdat dit er met die bewoordingen bij staat vermeld. Zowel over de hamerprijs als over onze commissie kan betaling van BTW verlangd worden door het land van bestemming: bedrijven binnen de EU kunnen deze BTW verleggen of aftrekken en bedrijven buiten de EU zijn vrijgesteld van BTW. Dat laatste is enkel het geval wanneer het juiste exportbewijs door ons kan worden verkregen.

De inbreng van consumenten geeft 'margeloten', waarbij de wijn zelf niet meer btw-plichtig is, maar onze koperscommissie nog wel, tenzij de wijn geëxporteerd wordt naar een land buiten de EU en het juiste exportbewijs door ons kan worden verkregen. Wanneer er btw over margeloten dient te worden aangerekend, is deze niet aftrekbaar of te verleggen omdat onze dienst in België wordt geleverd en de BTW daardoor altijd in België dient te worden voldaan.

De meeste aangeboden loten op de veiling zijn margeloten. 

Publieke veiling 

Sylvie's biedt een publieke veiling:  

 • de veiling vindt plaats in onze veilingzaal, die ook enkel als veilingzaal dient, waar u live kunt bieden;
 • de wijnen zijn fysiek aanwezig voor inspectie in het veilinghuis. U bent welkom op afspraak na publicatie van de catalogus;
 • u koopt de wijn in de situatie "as is", dus u wordt - ook wanneer u op afstand koopt - verondersteld uw onderzoek te hebben gedaan op aard, echtheid en staat voordat u een bod uitbrengt;
 • de catalogus wordt minimaal 10 dagen voorafgaand aan de veiling gepubliceerd waardoor u evenzoveel tijd heeft om uw onderzoek te plegen;
 • de veiling vindt plaats onder toezicht van een gerechtsdeurwaarder die ter plaatse aanwezig is. Bij Sylvie's is dat AJO Gerechtsdeurwaarders in Antwerpen;
 • biedingen zijn onherroepelijk voor zowel verkopers als kopers. Er is dus geen bedenktijd na aankoop;
 • alle veilingresultaten worden publiekelijk bekend gemaakt. Sylvie's biedt zelfs een veilingarchief van jaren.

Het ontbreken van een afkoelingsperiode betekent dat u de koop niet alleen niet kunt annuleren wanneer u van gedachten verandert, maar er kan ook geen aankoop worden teruggestuurd met recht van restitutie van het aankoopbedrag.

Catalogus

Sylvie's biedt een catalogus aan in PDF (en Excel op aanvraag), beide zonder foto's, en beschrijving van de loten met foto's op de website en op de het Sylviés platform op de Auction Mobility app. Neemt u gerust contact met ons op wanneer u vragen heeft over de wijn in de catalogus. Dat kan telefonisch en per email.

Retourrecht e-commerce en de publieke veiling

Wanneer u een particulier bent en u koopt een btw-plichtige fles op een publieke veiling en u koopt dezelfde fles op een andere wijze online, dan zou u online 14 dagen recht van retour mogen verwachten (consumentenrecht e-commerce) en bij een publieke veiling niet. De reden hiervoor is dat de publieke veiling live is en via een vaste voorgeschreven wettelijke voorschriften wordt georganiseerd, en uw andere online aankopen niet. Voor publieke veilingen geldt dus geen retourrecht en dit is een wettelijk erkende uitzondering. 

Voor de btw ligt de situatie iets genuanceerder. Voor de aankoop van btw-plichtige loten geldt, net als voor elke grensoverschrijdende verkoop op afstand, dat de BTW moet worden afgedragen in het land van bestemming (OSS regeling voor e-commerce). Dat geldt ook voor aankopen op veilingen en het maakt daarbij niet uit of de veiling live is of niet.

Terugsturen van uw inkoopvoorwaarden en een publieke veiling

Wanneer u een bedrijf heeft, heeft u uw eigen inkoopvoorwaarden en een onderhandelingspositie ten aanzien van uw leveranciers. Bij een publieke veiling is dat niet zo. Een publieke veiling werkt met een wettelijk bepaald toetredingscontract waarbij alleen de prijs nog tot stand moet komen, en dat moet via een concurrentieel biedproces. Voor alle kopers op een veiling geldt dat er over de voorwaarden niet valt te onderhandelen en u kunt geen tegenvoorstel doen. Voor alle deelnemers aan een publieke veiling moeten namelijk gelijke kansen en dezelfde regels gelden.

Kopen van wijn in de conditie "as is"

Sylvie's biedt de wijnen aan volgens de regels van een internationale openbare veiling, in de staat "as-is", inclusief eventuele zichtbare of verborgen gebreken. Sylvie's is dus niet verantwoordelijk voor gebreken die zij niet heeft kunnen waarnemen of voelen, ook niet als een verborgen gebrek de wijnen ongeschikt maakt voor het gebruik waarvoor u het had bedoeld, of als het gebrek het gebruik van uw aankoop zodanig vermindert dat u de wijnen helemaal niet of alleen voor een lagere prijs had gekocht als u deze gebreken had gekend. 

Authenticatie

Sylvie's selecteert de wijnen die door verkopers worden aangeboden. Dit gebeurt onder meer op basis van herkomst en staat, authenticiteit en geschatte marktwaarde. De meeste wijnen komen uit kelders die we zelf hebben bezocht. Wanneer we twijfelen aan de juistheid van de aangeboden flessen, accepteert Sylvie's deze wijnen niet. 

Authenticatie, conditiebeoordeling en herkomstonderzoek staan ​​centraal in onze dienstverlening. De beschrijvingen van de loten in de catalogus en de foto's weerspiegelen onze bevindingen. De foto's die we maken zijn altijd van de flessen en/of kisten zelf die in het lot worden aangeboden.

Houd u er bij het kopen van wijnen rekening mee dat wijnen op verschillende manieren verouderen. Veroudering beïnvloedt de vulling en het uiterlijk van de fles. Bij de omschrijving in de catalogus wordt zo nauwkeurig mogelijk rekening gehouden met verouderingsdetails die de waarde beïnvloeden. 

Ondanks onze uiterste inspanningen om voor elke veiling een perfecte catalogus te maken, kunnen er fouten optreden. Ze zijn geen grond voor schadevergoeding. Het is aan u om te bepalen of er onvolkomenheden vast te stellen zijn en Sylvie's geeft u de mogelijkheid om dat te doen: er zijn veel foto's in de catalogus en Sylvie's kan u desgewenst extra foto's en informatie geven. Er kunnen maximaal 10 extra foto's gratis worden aangevraagd. Indien u meer foto's wenst kan u een offerte aanvragen.

Foto's voor promotionele doeleinden

Het aanvragen van foto's voor promotionele doeleinden is ter plaatse niet mogelijk en uitgesloten van onze service. 

Authenticatie en de wijn "as is"

Bij een publieke veiling ligt alle onderzoeksplicht van de wijn in beginsel bij de kopers en Sylvie's ondersteunt dit onderzoek naar beste eer en vermogen, maar het is nooit op voorhand uit te sluiten dat na de koop de authenticiteit van een fles toch in het geding komt.

Vervalsingen zijn nooit acceptabel. Wanneer na de koop, ondanks alle voorzorgsmaatregelen van Sylvie's, blijkt dat een fles aantoonbaar niet authentiek is, heeft de koper recht op teruggave van het bedrag van de aankoop. Als voorwaarde voor restitutie vraagt Sylvie's

 • dat u kunt aantonen dat u de fles bij Sylvie's heeft gekocht, en daarna
 • de retourzending van de intacte fles met etiketten en labels samen met alle andere attributen die hoorden bij de fles, voor nader onderzoek en voor de vorming van de bewijslast. 

Sylvie's zal daarop een onderzoek starten. Wanneer blijkt dat de authentiteit van de fles inderdaad in het geding is, dan verhaalt Sylvie's de volledige schade op de inbrenger.

Voor restitutie komen geen wijnen in aanmerking waarbij de wijnmaker variatie in etiketten, capsules en labels, verpakkingen, manieren van lijmen, opschriften - en wat voor vorm van presentatie dan ook - kent, waar Sylvie's al onderzoek naar authenticiteit heeft gedaan en/of vanuit haar proef- en werkervaring geen twijfel heeft over de authenticiteit. Er zijn nu eenmaal wijnmakers die verschillende wijzen van presentaties gebruiken of gebruikten voor eenzelfde vintage.   

Bij ontvangst van de wijn dient u onmiddellijk uw aankoop te inspecteren. De termijn waarbinnen kopers restitutie kunnen vragen, is gedurende een periode van 4 weken na ontvangst van de aankoop. In afwijking op die regel geldt voor kopers van buiten de EU, voor verzendingen op een pallet per seafreight, een periode van 3 maanden vanaf de datum van vertrek uit de EU.

Opslagcondities

De wijn bij Sylvie's wordt opgeslagen in klimaat-beheerste en beveiligde ruimten. Tijdens de opslag is de wijn allrisk verzekerd.

Transparantie

Het veilingproces staat beschreven op onze website en de veiling zelf is live online en in de veilingzaal zelf te volgen. Alle kosten en voorwaarden staan aangegeven op deze website. De verkoopresultaten van de afgelopen veilingen vindt u in het veilingarchief op onze website. Ze bevatten de gerealiseerde verkoopprijzen zonder koperscommissie en andere additionele kosten.  

Schattingen

De experts van Sylvie's beschrijven met zorg en toewijding de te verkopen loten en bepalen, mede aan de hand van eerder behaalde veilingresultaten en marktontwikkelingen, dienovereenkomstig schattingen. De schattingen vertegenwoordigen de verwachte opbrengsten van de wijn en staan vermeld in de catalogus.

Reserveprijs

Naast deze schattingen werkt Sylvie's met een reserveprijs. Dat is de prijs waaronder de verkoper niet wenst te verkopen en die lager of gelijk is aan de laagste gegeven schatting, maar nooit hoger ligt dan de laagste schatting. De reserveprijs is een afspraak tussen Sylvie's en de verkoper en deze prijs wordt niet bekend gemaakt.

Maximum bod

Bij een maximum bod machtigt u ons om bij uw afwezigheid namens u te bieden, telkens met 1 biedstap boven wat door anderen live wordt geboden, maar nooit hoger dan voor het maximale bedrag dat u zou willen bieden wanneer u in de zaal zou hebben deelgenomen.


2.0 TIJDENS DE VEILING

Zodra de catalogus is gepubliceerd, kunt u al bieden. Op deze website leggen we uit hoe u kunt deelnemen. Aan de deelname zijn een aantal voorwaarden verbonden. Uw laatste kansen om uw bod uit te brengen zijn live tijdens de veilingdagen. Op die dagen wordt de veiling, lot voor lot in de volgorde van laag naar hoog, afgesloten. 

Proces in het kort

De veilingmeester start het biedproces door een bedrag te noemen en het publiek uit te nodigen om hoger te bieden. U bent de nieuwe eigenaar van een lot wanneer u de hoogste prijs biedt en de veilingmeester het bod toekent door het af te hameren en de toezegging uit te spreken.

Wanneer het bieden stopt bij gelijke hoogste biedingen, gaat het lot naar de bieder die als eerste het hoogste bod heeft geboden. Dit is te bepalen doordat alle schriftelijke biedingen die zijn gelogd. Telefonische biedingen worden opgenomen.

Wanneer in de veilingzaal alle live uitgebrachte biedingen hun hoogste punt hebben bereikt, maar er is nog een hoger maximum bod bij de veilingmeester bekend, dan wint de schriftelijke bieder het lot met 1 biedstap boven het hoogste bod van de live bieders. 

Bijzondere bevoegdheden veilingmeester

De startprijs die de veilingmeester geeft, is gebaseerd op de biedingen die al zijn ontvangen en/of weerspiegelen de voorwaarden van de verkoper. De veilingmeester heeft de volgende bevoegdheden om tijdens de live veilingen in te kunnen spelen op omstandigheden die zich op dat moment voordoen:

 • het bepalen van het openingsbod;
 • het bepalen van de lengte van de biedtijd; 
 • het toevoegen van een biedstap;
 • het bepalen van de volgorde van de af te roepen loten;
 • het biedproces herstarten;
 • extra of gewijzigde informatie geven over de loten (waarbij schriftelijke bieders ook worden of al werden geïnformeerd, mocht de informatie van invloed zijn op de prijs);
 • het lot terugtrekken uit de veiling;

Deze bevoegdheden zijn nodig voor een correct en soepel verloop van de veiling en zijn geen grond voor een schadevergoeding of herroeping van een koop of een machtiging tot verkoop.   

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de veiling dient u te voldoen aan de volgende basisvoorwaarden: 

 • u deelt met ons uw naam, factuur- en afleveradresen alle overige gegevens die in België EU en in het land van bestemming op facturen worden verlangd; 
 • u geeft een telefoonnummer waarop u overdag te bereiken bent;
 • u geeft, wanneer het gegeven telefoonnummer niet behoort bij het land van uw gekozen bestemming, ook een telefoonnumer door waarop de vervoerder terecht kan bij vragen over de levering. Bezorgers en vervoerders mogen vaak namelijk niet internationaal bellen. Wanneer u het telefoonnummer van het land van bestemming  niet doorgeeft of niet beschikbaar heeft, is een eventuele retourwzending van de wijn voor uw eigen risico en rekening; 
 • u bent 18 jaar of ouder;
 • uw bent in staat om binnen 7 dagen na de veiling te betalen. Voor inwoners binnen de EU geldt dat zij in staat dienen te zijn binnen 7 dagen per bank te betalen. Enkel aan de balie is het vanaf 1 juni 2022 mogelijk om met VISA of MasterCard te betalen;
 • financiële instellingen binnen de EU accepteren uw betalingen;
 • u bent biedt en handelt voor eigen rekening, u bent aantoonbaar bevoegd te bieden voor een bedrijf of u staat volledig financieel borg voor de rechtspersoon of rechtspersonen waarvoor u handelt. Deze rechtspersonen dienen zelf aan alle voorwaarden voor deelneming te kunnen voldoen.;

Mocht u wijn willen laten verzenden of vervoeren, dan gelden de onderstaande bijkomende voorwaarden:

 • op het afleveradres, in het land van aflevering, mag wijn worden ontvangen;
 • degene die uw wijn ontvangt, heeft de vereiste minimumleeftijd in het land van bestemming; 
 • er is een handelsakkoord op basis waarvan wij de wijn naar het land van bestemming mogen versturen (dan wel de exportdocumenten voor kunnen laten opmaken) of u regelt zelf het vervoer naar de eindbestemming op eigen rekening en risico.

Leeftijd

Aan alle deelnemers kan een bewijs van hun leeftijd en identiteit worden gevraagd in de vorm van een kopie van een paspoort of een ander geldig identificatiebewijs, eventueel aangevuld met een van bewijs van woonadres niet ouder dan 3 maanden. Bieders op de app zijn via hun credit card al geïdentificeerd en altijd 18 jaar of ouder. Zij hoeven daarom geen kopie van officiële documenten te sturen.

Er zijn landen waar vervoerders inzage in het paspoort of in de identiteitskaart van de ontvanger van uw wijn verlangen om de leeftijd te controleren. Wanneer de gevraagde documenten niet kunnen worden getoond, mag de vervoerder de levering weigeren en u, na 3 mislukte pogingen, de kosten in rekening brengen. Houdt u er ook rekening mee wij uw telefoonnummer meegeven aan de vervoerders, maar dat carriers enkel contact opnemen op dit nummer wanneer het netnummer hoort bij het land van bestemming. Wanneer de levering vanwege het ontbreken van een lokaal nummer niet succesvol is, zijn de extra kosten die hierdoor ontstaan voor uw rekening.

Bijkomende woorwaarden voor bedrijven

Professionele kopers worden verzocht een btw-nummer aan te leveren, eventueel een accijnsnummer en verder alle overige informatie die nodig is om de wijn te kunnen verzenden. Wanneer u nog niet bij Sylvie's bekend bent, kan gevraagd worden om bewijs waaruit blijkt dat u voor uw bedrijf mag bieden.

Gevolgen niet voldoen aan voorwaarden voor deelname

Sylvie's is gerechtigd uit voorzorg en/of ervaring een bestedingslimiet in te stellen of een aanbetaling te vragen voordat de veiling begint. De aanbetaling zal gevraagd worden per bank of Stripe Bank (credit card). Als uw biedingen niet succesvol zijn, wordt de aanbetaling terugbetaald binnen 5 werkdagen, waarbij Sylvie's het gelijke bedrag stort als het bedrag dat in origine aan Sylvie's werd overgemaakt. U kunt er ook voor kiezen het bedrag te laten staan voor deelname aan een volgende veiling.

Sylvie's is bovendien gerechtigd biedingen te weigeren zodra gerede twijfel ontstaat over het kunnen voldoen aan de voorwaarden voor deelname. 

Als pas na afloop van de veiling blijkt dat u uw deelname niet aan de basisvereisten voldoet, dan geeft u ons het recht om de koopovereenkomst te vertalen naar een praktijksituatie die ons het best in staat stelt om onze borgstelling voor de verkoper te realiseren. 

Deelnemen en registreren

U kunt in de zaal bieden, telefonisch, live online en u kunt schriftelijke (maximum) biedingen plaatsen via de website, de app en via e-mail. 

Voor alle vormen van deelname is legitimatie verplicht. Bij de app vormt uw registratie via een geldige credit card uw identificatie en hoeft u geen legitimatiebewijzen te sturen. Wanneer u bij ons al bekend bent, is dat ook niet nodig, maar bewijs van uw aan-of afwezigheid wordt altijd gevraagd en alle biedingen worden gelogd. 

De app van Sylvie's is gratis en te installeren op uw smartphone of tablet via Google Play of de App Store. Via de app kunt u zich registreren met behulp van de volgende credit cards: VISA, MasterCard, Discover of AMEX. De kaart is bedoeld voor registratie en u wordt geacht uw aankopen per bank of aan de balie te betalen. Op schriftelijk afgegeven mandaat, dat kan eenvoudig per e-mail, kunnen we uw card belasten vanuit Antwerpen. De gegevens worden verwerkt via Stripe Bank, en uw credit card nummer blijft - voor u en onze veiligheid - onzichtbaar. We zien enkel de laatste 4 cijfers.  

We hebben uw naam en adres nodig, uw telefoonnummer (bij voorkeur een telefoonnummer van het land van levering), de taal die u wilt gebruiken (Nederlands, Engels, Frans of Duits), uw verzendvoorkeuren en u wordt verzocht voor de veiling aan te geven of uw biedingen zakelijk zijn of privé. We vragen een kopie van een geldig legitimatiebewijs en, indien van toepassing, een kopie van de inschrijving van uw bedrijf, of het bedrijf waar u werkt, bij een Europese handelskamer. ​​

De app en de website vragen om een aparte inschrijving omdat het twee verschillende systemen met verschillende achterliggende technieken zijn. Voor alle biedmogelijkheden geldt dat zolang uw biedingen niet live zijn, u ze kunt wijzigen. Live online en tijdens de veilingdagen zijn uw biedingen onherroepelijk. 

1. Bieden in de veilingzaal

In de veilingzaal kunt u het veilingproces in optima forma volgen, alle actie zien en live bieden. Het is spannend en gemakkelijk. 

U kunt zich registreren aan de balie. U ontvangt van ons een kopernummer dat u zichtbaar op uw tafel legt in de veilingzaal. Wanneer u biedt, wijst de veilingmeester het lot aan u toe met notitie van uw nummer.

De registratie zelf kost weinig tijd, maar ons advies is om hiervoor 30 minuten te reserveren in verband met mogelijke piekdrukte.

Wanneer u in de zaal deelneemt, maar niet de gehele dag, kunt u ter plaatse aan de balie een lijst achterlaten met de biedingen waarvoor wij in de zaal uit uw naam zullen bieden. 

2. Telefonisch bieden

Voor de telefonische biedingen geldt dat u zich kunt aanmelden om te worden gebeld wanneer de loten een waarde van minimaal €500,00 hebben en u bereid bent om minimaal de low estimate te bieden. We kunnen u begeleiden in het Frans, Engels, Duits en Nederlands. Aanmelden is mogelijk tot 24 uur voordat het lot waarop u wilt bieden wordt geveild. De plek in het telefoonteam is beperkt, en bij een latere aanmelding kunnen we uw deelname niet garanderen. 

Voor de registratie gebruiken we dezelfde data als voor de registratie in de zaal aangevuld met uw schriftelijke bevestiging van uw telefonische deelname. Dat kan eenvoudig via mail. 

Ons telefoonteam neemt enkele minuten voordat uw lot aan de beurt is contact met u op en we vragen u bereikbaar te zijn op het afgegeven telefoonnummer. Op de website en op de app kunt u de voortgang van de veiling volgen. Op de webite ziet u de voorgang aan de rode lotttikker rechtsboven op de home pagina.

Mochten we u niet onmiddelijk kunnen bereiken, dan proberen we dit opnieuw. We adviseren u om niet zelf naar Sylvie's te bellen omdat ons team u dan niet kan bereiken en uw telefoontje niet rechtstreeks is door te zetten naar de veilingzaal om het biedproces niet te verstoren met het geluid van de telefoon. U kunt ons een mail sturen met uw maximum bod voor het geval we u niet tijdig kunnen bereiken, zodat we in de zaal live biedingen namens u kunnen uitbrengen tot en met uw maximum bedrag.   

3. Online bieden

Sylvie's biedt 2 digitale platformen aan: een website om alleen maximumbiedingen achter te laten en een Sylvie's App (geleverd door Auction Mobility) om live online biedingen te plaatsen. Direct na de publicatie van de catalogus kunt u beginnen met bieden. App-bieders ontvangen daarvoor automatsch bericht. Verder sturut Sylvie's een nieuwsbrief om iedereen te informeren over de nieuwe veiling.

Bieden via de website

Wanneer u via de website biedt, gebruikt u een systeem waarbij de maximale biedingen alleen zichtbaar zijn voor de veilingmeester. U kunt deze biedingen tot een half uur voor de aanvang van de veiling vrij wijzigen. Dit kan op elk van de veilingdagen, tot de dag waarop het lot waarop u wilt bieden op de agenda staat. U ontvangt na de veiling een overzicht met succesvolle biedingen. Het web is een ideale oplossing voor degenen die enkel maximum biedingen willen plaatsen en makkelijk hun - nog niet uitgebrachte - biedingen willen kunnen wijzigen.

Op de website kunnen de biedingen worden aangegeven in een vrij formaat. Bij het toekennen van biedingen via de website worden echter de biedstappen gebruikt zoals ze in deze verkoopvoorwaarden staan. Er wordt geen prioriteit gegeven aan bieders die iets meer bieden dan de aangegeven biedstappen in de tabel. Bijvoorbeeld als u € 101 biedt in plaats van € 100. Het bod van € 101 ronden we af op de dichtstbijzijnde biedstap. In dit geval is dat € 100,-.  

Biedingen op de Sylvie's app (Auction Mobility)

In het begin werkt de veiling op de app net als een online veiling die op een bepaald moment sluit, maar bij Sylvie's gaat ze tijdens de veilingdagen over in een live & live online auction. Op die dagen kunt u de veiling real time en met beeld en geluid volgen. U ziet elk inkomend bod verschijnen op uw scherm.

Op de app kunt u kiezen tussen het plaatsen van live en maximum biedingen. U kunt niet tegen uzelf bieden. De biedstappen zijn voorgeprogrammeerd waardoor het bieden snel en makkelijjk is. Mocht de veilingmeester een biedstap wijzigen, dan ziet u dat op uw scherm.

Uw live biedingen zijn onmiddellijk zichtbaar voor anderen. Uw maximum biedingen worden echter pas live zichtbaar wanneer het nodig is. U ontvangt automatisch een waarschuwingsbericht wanneer dit gebeurt. U ziet in real time welk biedingen succesvol waren en welke niet en u ziet de gerealiseerde hamerprijzen.

Op de app kunt u alle biedingen op een specifiek lot volgen na de publicatie van de catalogus.

Op uw verzoek, kunnen we op de app een bestedingslimiet instellen. 

De veilingmeester ontvangt uw online bod met een minieme vertraging. Hij vangt dit verschil op door een "fair warning" te geven of een "last call", een boodschap waardoor biedingen die onderweg zijn alsnog de veilingtafel kunnen bereiken. Wanneer de veilingmeester het biedproces wil afsluiten, kan uw mobiel gaan vibreren. Om te voorkomen dat uw bod niet op tijd aankomt, adviseren we u om u goed voor te bereiden op de veiling en snel uw bod te plaatsen. 

Het verschil tussen de platformen wordt hier uitgelegd.

4. Schriftelijke bieden

U kunt ook een e-mail sturen naar info@sylvies.be en ons uw maximum biedingen laten plaatsen. Via deze lijst geeft u de veilingmeester toestemming om uit uw naam te bieden. U kunt uw lijst tot 24 uur voor aanvang van de veiling insturen. Daarna kunnen we de verwerking van uw biedingen niet garanderen.

5. Rescue service

Wanneer u wilt deelnemen aan de veiling, maar u komt om wat voor reden dan ook in tijdnood en/of u ondervindt technische problemen, dan kunt u ons mailen of bellen en we zullen ons inspannen uw biedingen mee te nemen in de veiling. Het succes van deze service hangt af van de beschikbare capaciteit en last minute rescue kan daarom niet op voorhand worden gegarandeerd. De aanvraag van uw biedingen via de rescue service wordt altijd schriftelijk vastgelegd en bevestigd.   

Gemengde tactieken voor het plaatsen van biedingen

U bent vrij om alle manieren van bieden in één veiling te gebruiken. U loopt echter het gevaar tegen uzelf te bieden zodra u live biedt op loten waarop u ook een maximum bod heeft achter gelaten via een digitaal platform (op het web of op de app). 

Informatie over de start van de veiling

U wordt geïnformeerd over de publicatie van de catalogus via een nieuwsbrief en/of via een signaal van de app. Op de website vindt u op de homepagina het veilingprogramma en de aanvangstijden. Op de website staat ook een veilingkalender waarop de veilingdagen te vinden zijn, zodat u uw deelname kunt plannen.

Biedstappen

De veilingmeester gebruikt de volgende biedstappen, tenzij expliciet anders wordt aangegeven tijdens de veiling en waarbij bieders op de app dit ook in hun scherm zien, volgens het onderstaande overzicht: 
 

Van

Tot 

Stap

€0

€80

€5

€80

€300

€10

€300

€800

€20

€800

€2.000

€50

€2.000

€4.000

€100

€4.000

€8.000

€200

€8.000

hoger

Naar het oordeel van de veilingmeester


Gebruikte taal tijdens de veiling

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken. Voor het beantwoorden van vragen van bieders in de zaal of aan de telefoon, kunnen ook andere talen worden gebruikt. 

Onenigheid

Bij een geschil tussen de biedingen in de veilingzaal en de schriftelijk of online geplaatste biedingen, prevaleren de biedingen in de zaal en daarna die aan de telefoon. Er kan een discussie ontstaan ​​wanneer een live online bod op de Sylvie's App niet eerder dan enkele seconden nadat een lot in de veilingzaal is verkocht, zichtbaar wordt voor de veilingmeester. Om de kans op een dergelijke situatie te verkleinen, geeft de veilingmeester duidelijk aan dat hij op het punt staat om af te hameren. Wanneer een melding doorkomt terwijl de hamer van de veilingmeester bezig is om neer te gaan, heeft de veilingmeester het recht om de laatste bieding toch mee te nemen. Er zal worden aangegeven dat het bod "in the hammer" is. Bij twijfel wordt het lot verkocht naar afweging van de veilingmeester en - bij discussie - door de gerechtsdeurwaarder. In een uiterst geval kan een lot worden ingetrokken.


3.0 NA DE VEILING

Publicatie veilingresultaten

De veilingresultaten vindt u op de website. U vindt er de hamerprijzen in Euro's. De publicatie is uiterlijk op de eerste woensdag na de veiling.

Factureren

Zodra de verkoop is afgelopen, informeren we u over het eindresultaat. We bepalen de verzendkosten op de factuur volgens de wensen die u voorafgaand aan de veiling heeft uitgesproken of naar wat ons logisch lijkt. U dient uw factuur direct na te kijken op onjuistheden en eventuele wijzingen direct aan ons door te geven. 

Particulieren die een btw-plichtig lot kopen ontvangen een aparte factuur voor de margeloten en btw-loten.  

Factuurwijzigingen

Bij uw inschrijving voor de veiling dient u de juiste adressen door te geven voor de verzending en de facturatie. Het wijzigen van adressen mag de uitbetaling aan de inbrengers niet in gevaar brengen en niet leiden tot extra kosten voor Sylvie's voor de aanpassing van exportdocumenten. Sylvie's is gerechtigd de kosten van schade aan u door te berekenen op basis van een uurtarief van €150,00 per uur.. 

Wijn afhalen 

Deelnemers in de veilingzaal kunnen hun aankopen onmiddellijk mee naar huis nemen, behalve hun succesvolle biedingen die op de App zijn geplaatst: de resultaten van de App worden na de veiling gekoppeld aan de veilingresultaten die op andere manieren tot stand zijn gekomen. Daarna worden de facturen voor u opgemaakt en verzonden.

Alle andere deelnemers zijn welkom om hun wijnen op te halen vanaf de eerste donderdag na de veiling. Op de eerste zaterdag na een veiling zijn wij uitzonderlijk additioneel geopend voor afhalingen in Antwerpen.

Wijn verzenden

Indien u de wijn niet zelf kunt komen afhalen, maken wij gebruik van betrouwbare, kwalitatief hoogwaardige vervoerders. Pakketten worden binnen 2 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden volgens het principe "first in, first out".

Als de berekening van de verzendkosten echter vragen oproept door logistieke onduidelijkheden, kan er vertraging in de facturatie en/of levering optreden en nemen we contact met u op. 

Er komt veel kijken bij het leveren en afhalen van wijn en bij vragen staan we graag voor u klaar. 

 INFORMATIE LEVERING & TRANSPORT 

Betalen

De betaling van uw aankopen dient te geschieden in Euro. Onafhankelijk van het moment van afhalen of verzenden, dient u uw aankopen te betalen binnen 7 dagen na de veiling of binnen 7 dagen na ontvangst van uw factuur.

De betaling kan worden gedaan via een bankoverschrijving of via betaling met een creditcard. Contante betalingen zijn mogelijk tot €3.000,00 per deelnemer per veiling en ter plaatse is betaling mogelijk met VISA , MasterCard of Bancontact. De bankkosten en kosten van creditcardmaatschappijen zijn altijd voor uw rekening. Wij brengen u de werkelijke kosten in rekening zonder administratieve kost. De hoogte van de kosten die in rekening wordt gebracht is op internet na te zien.

Wie ter plaatse wil betalen, dient binnen de gestelde betaaltermijn de wijn bij Sylvie's af te halen. 

Wanneer u zich registreert op de Sylvie's app, heeft u een credit card moeten gebruiken. Het doel van deze registratie is vooral het voorkomen van het verzenden van een kopie van paspoorten per mail en het controleren van uw leeftijd van minimaal 18 jaar. Er wordt van u echter een betaling per bank verwacht. U kunt niet zelf direct met uw credit kaart betalen. Als u wilt dat wij uit uw naam uw geregistreerde creditcard belasten bij Stripe Bank, vragen we u hiervoor nogmaals uw schriftelijke toestemming. 

Zodra uw betaling is ontvangen, sturen wij u een betalingsbevestiging.

INFORMATIE BETALEN  

Vaste kosten

Op uw factuur kunt u de volgende kosten standaard terugvinden:

 • de hamerprijs (hier dient u btw bij wanneer u een btw-lot koopt)
 • de koperscommissie van 18% ex btw (waaraan eventueel nog 21% niet aftrekbare Belgische BTW dient te worden toegevoegd)

Wanneer u zelf uw wijn aan de balie afhaalt, tijdig heeft betaald en uw wijn niet langer dan 6 maanden bij Sylvie's opslaat, zijn dit alle kosten waar u mee te naken heeft.

Verzendkosten

 • de kosten van de vervoerder. Op de website vindt u van een aantal landen een indicatie.
 • all risk verzekering
 • €24,50 ex btw voor een pallet box wanneer de waarde van de factuur lager is dan €2.000,00

Kosten en dekking allrisk verzekering

Factuurwaarde Premie ex btw
€1,00 - €4.000,00 0,6%
€4.000,00 - €27.500,00 €27,50 
> €27.500 0,1%

Uw wijn is verzekerd voor transportschade als gevolg van diefstal, breuk en verlies. Een allrisk verzekering dekt de schade voor maximaal het bedrag dat op de factuur staat aangegeven en nooit gevolgschade, zoals schade die ontstaat door lekkage of het inzakken van een kurk in de fles. De smaak van kurk in een wijn valt eveneens buiten elke dekking.

Wanneer u de allrisk verzekering achterwege laat, geldt de CMR-verzekering van de vervoerder die een (lage) kiloprijs biedt bij schade. Wanneer u geen allrisk verzekering wenst, vragen wij u een schriftelijke bevestiging van uw besluit. 

Mogelijke additionele verzendkosten voor bedrijven bij export buiten België (ook wanneer u zelf een vervoerder regelt):

 • €50,00 ex btw voor een accijnsgeleidedocument eAD (bij aankopen boven €15.000,00 is het eAD gratis)
 • €15,00 ex btw voor een Certificaat van Oorsprong voor Champagne 

Opslagkosten

Sylvie's biedt, na tijdige betaling van de factuur, 6 maanden gratis opslag, eventueel verlengd met een termijn van 45 dagen bij temperaturen onder 7 en boven 25 graden. 

De opslag bij Sylvie's is enkel bedoeld voor de optimalisatie van verzendingen overzee, om de verzending van gesloten kisten op een pallet mogelijk te maken en om een redelijke termijn te bieden aan de kopers die in Antwerpen hun wijn willen afhalen.

De wijn in opslag dient te worden afgeroepen voor het gespaarde in haar geheel in één keer en de opslagruimte is uitsluitend voor bij Sylvie's aangekochte wijn. Wij bieden uitdrukkelijk geen groepage service.    

Na een half jaar bedragen de opslagkosten €30,00 per maand voor een halve pallet en €60,00 voor een hele palletplaats. Er wordt voor u steeds gekeken naar de laagst mogelijke kosten.

 • Halve palletplaats: alle wijn die past binnen het volume 60cm  * 0.80cm * 90 cm kost €30,00 ex btw per maand. 
 • Hele palletplaats:  alle wijn die past in het volume 120cm * 0.80cm * 160 kost €60,00 ex btw per maand.  

Bijzondere kosten

 • Kosten van maatwerk die we op afspraak leveren; 
 • Bij een 3e reminder ontvangt u een administratieve boete van €15,00;
 • Wanneer ingepakte pallets moeten worden afgestapeld en opnieuw moeten worden opgebouwd doordat u uw verzendopdracht wijzigt, kunnen wij u €75,00 extra kosten in rekening brengen voor de fysieke handling en de wijziging van documenten.

Btw 
De EU richtlijnen voor btw zijn van toepassing op alle facturen van Sylvie's.

Op de factuur van Sylvie's staat aangegeven welke loten btw-plichtig zijn en welke loten onder de margeregeling vallen. Voor margeloten en btw-plichtige loten kunnen aparte facturen worden opgemaakt.  

Btw-plichtige loten

Voor alle aankopen van btw-plichtige loten, zowel door bedrijven als door particulieren, geldt dat de verzending vraagt om een bewijs van export wanneer de wijnen België verlaten. Zonder geldig bewijs van export is het niet toegestaan verlegging of aftrek van btw te verlenen.

Margeloten

Voor alle aankopen van margeloten betalen bedrijven en particulieren Belgische btw over de koperscommissie en geen btw over de hamerprijs. De btw over de wijn is in het verleden immers al voldaan, en één van de uitgangspunten van de btw is dat ze maar 1 keer over een goed of dienst in de EU wordt geheven.

Wanneer de wijn wordt geëxporteerd naar een bestemming buiten de EU, maken wij een factuur op die volledig vrij is van btw mits een correct bewijs van export wordt verkregen. Zodra blijkt dat er geen juiste exportdocumenten kunnen worden verkregen, ontvangt de koper alsnog een factuur met inbegrip van niet aftrekbare Belgische btw over de koperscommissie.  

Verzending bij kou en warmte

Normaliter verzenden we uw wijn direct na ontvangst van uw betaling. Bij verwachte temperaturen op weg naar de eindbestemming onder de 7 of boven de 25 graden, raden wij af wijn te vervoeren omdat er kans op schade is aan de wijn. De smaak van de wijn is gevoeliger voor hogere temperaturen dan voor lage. Bij lage temperaturen gaat het erom dat de wijn geen plotselinge vrieskou ondergaat en/of de fles breekt door bevriezing. Onder de 7 graden kan er dus prima wijn worden verzonden, maar het risico op temperaturen onder nul willen we vermijden. De vorming van wijnsteenzuur door kou wordt niet gezien als schade aan de wijn.

Bij hogere temperaturen worden bepaalde stoffen in de wijn afgebroken en dit proces versnelt exponentieel naarmate de temperatuur stijgt, waarbij de ene wijn gevoeliger is voor temperatuurstijgingen dan andere.  

We bieden u gratis opslag aan, totdat de temperatuur weer wijnvriendelijk is. Deze opslag is additioneel aan de vrije opslag van 6 maanden, mits de slechte weersomstandigheden niet langer duren dan 45 dagen. Daarna brengen wij kosten voor opslag in rekening.

Het blijft altijd mogelijk de wijn te ontvangen wanneer u ons daar schriftelijk om verzoekt en alle mogelijke gevolgschade van deze wens accepteert. 

Klimaatverandering

Wanneer wij voorafgaand aan de verzending geen temperaturen onder 7 graden verwachten, of boven 25, wil dat niet zeggen dat deze temperaturen zich niet kunnen voordoen. De effecten van klimaatverandering (storm, overstromingen, temperaturen die afwijken van de standaard) kunnen invloed hebben op de veilige verzending van de wijn en het is uw verantwoordelijkheid om ons over de weersomstandigheden op weg naar, en in en rond uw afleveradres te informeren waneer door klimatologische omstandigheden schade - of discussie over de kwalteit of bewaarkwaliteit van de wijn - zou kunnen ontstaan. Wij zijn in die situaties niet aansprakelijk voor schade. Zie verder ook de vrijwaring voor schadeclaims als gevolg van force majeur.


4.0 NA ONTVANGST VAN DE WIJN

Schade 

Wij minimaliseren het risico op schade onderweg door de keuze van vervoerders en verpakkingen. Mocht er echter, ondanks onze inspanningen toch schade ontstaan, dan vergoeden wij die schade overeenkomstig uw gekozen verzekering. U ontvangt uw vergoeding zo snel mogelijk na melding van de schade.

Schade melden

Voor het verwerken van uw claim hebben wij binnen 3 dagen uw foto's nodig, tenzij de aard van de schade natuurlijk zodanig is dat u geen foto's kunt maken (verlies of diefstal). Wanneer u meer dan 3 dagen later uw gegevens doorstuurt, bestaat het risico dat de verzekering uw claim niet meer aanvaardt. Bij schade aan de buitenzijde van de verzendverpakking die zou kunnen duiden op schade aan de wijn, dient u de levering voor ontvangst te weigeren.

Klachten & Wensen

Wanneer er klachten en/of wensen zijn over de werking van de veiling, kunt u in de eerste plaats bij ons terecht. Tevreden kopers en verkopers zijn belangrijk voor ons, en wij horen graag persoonlijk van u wat we voor u kunnen doen. U kunt ons bellen en/of mailen via de algemene gegevens op deze website. U kunt uw klacht in het Engels, Frans, Duits en Nederlands aangeven.

Bij eventuele schade kan de vergoeding nooit hoger zijn dan de aankoopwaarde van de wijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade dan ook. Gevolgschade valt ook buiten elke vorm van verzekering.        

Bent u het met de geboden oplossing niet eens, dan zijn de rechtbanken van Antwerpen uw aanspreekpunt, waarbij de Nederlandse taal de voertaal is. 

UITLEG BTW
 

5.0 BIJZONDERE BEPALINGEN

Doorverkoop van wijn zonder bezit

Wanneer u goederen doorverkoopt aan derden, zonder dat u de wijn al in uw bezit heeft, en u lijdt schade als gevolg daarvan op welke manier dan ook, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.

Doorverkoop van wijn in originele kartonnen verpakkingen

Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van originele kartonnen verpakkingen. De aanwezigheid van het originele karton staat weliswaar in de catalogus vermeld maar de conditie van het karton wordt niet in de catalogus beschreven en de foto's tonen deze verpakking niet altijd. 

Bij het verzenden van wijn op een pallet zenden we de originele verpakkingen gewoonlijk mee. Bij het verzenden van parcels bekijken we of het mogelijk is om het karton te vouwen en mee te sturen. Wanneer het karton echter niet wordt meegestuurd, wijzen wij elke schadeclaim voor gevolgschade af. Dat geldt ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers.   

Doorverkoop van wijn in originele houten kisten of cadeaudozen
Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van een originele houten kist. Koopt u wijnen in een originele houten kist, dan verzenden wij u de kist standaard gescheiden van de wijnen. Op deze manier is er de kleinste kans op breuk. Wanneer de kist echter niet wordt meegestuurd, om wat voor reden dan ook, wijzen wij elke aansprakelijkheid af ten aanzien van gevolgschade, ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers.   

Voor wijnen in gesloten kisten en in geschenkverpakkingen die echter geacht worden een investeringswaarde te hebben (met als indicatieve prijs een waarde van €100,00 per fles), zijn een uitzondering op de regel. Voor deze wijn biedt Sylvie's de mogelijkheid om de wijnen in de originele kist of cadeauverpakking te verzenden. We gebruiken dan een verzending in een palletbox. Als het gewicht van uw gekochte wijnen minder weegt dan 30 kilo, accepteren de vervoerders geen zending op een pallet en biedt Sylvie's u de mogelijkheid om uw wijn op te slaan om een grotere / zwaardere zending te kunnen samenstellen met behulp van aankopen op toekomstige veilingen. 

Geldigheid mondelinge afspraken

Mondelinge afspraken zijn rechtsgeldig maar moeten bij Sylvie's altijd binnen 5 werkdagen op schrift worden bevestigd om voor waar aangenomen te kunnen worden. 

Geldigheid van de verkoopvoorwaarden bij afwijkende toepassing 

Wanneer zich bij de afwikkeling van de veiling een afwijking van de verkoopvoorwaarden voordoet, vormt dat geen grond voor een recht op herhaling (precedent werking) of het teniet doen van alle overige voorwaarden.  

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...