Algemene verkoopvoorwaarden

INHOUDSOPGAVE
 

 • 1. Voorbereiding
 • 2. Inschrijven
 • 3. Bieden
 • 4. Aankoopkosten 
 • 5. Kosten Transport & Opslag
 • 6. Factureren & Betalen
 • 7. Schade, Verlies en Diefstal 
 • 8. Bijzondere Bepalingen
 • 9. Wensen


3.0 BIEDEN

Zodra de catalogus is gepubliceerd, kunt u bieden. Sylvie's heeft verschillende mogelijkheden om biedingen te plaatsen. De veiling eindigt op de veilingdagen die opgenomen zijn in de veilingkalender op de website, of staan aangegeven op het biedplatform. 

Tijdens de live veiling in de zaal komen alle biedingen samen en wordt het hoogste bod bepaald. U kunt het bieden per videoverbinding in real time volgen op uw PC, smartphone of tablet. Live online kunt u bieden via de Sylvies app.  

Schriftelijk kunt u bieden via absentee bids. Die kunt u achterlaten per mail, online via de website en via de Sylvies app. In de zaal kunt u ook schriftelijke biedingen achterlaten via een speciaal formulier.

Voor deelname, dient u zich vanaf september 2022 eerst te legitimeren vie een inschrijving op de Sylvie's app. Voor deelname via het web is dan een tweede registratie nodig.

Voor deelname in de zaal kunt u zich ter plaatse registreren. 


3.1 Proces in het kort

Bij het veilen roept de veilingmeester de loten af in de volgorde zoals deze in de catalogus staan vermeld. Er zijn uitzonderingen mogelijk op die regel, maar die komen in de praktijk zelden voor.

Er wordt biedstap voor biedstap gewerkt, en van laag naar hoog. 

De veilingmeester start het biedproces door een bedrag te noemen voor het lot dat aan de beurt is om te worden geveild, en u de mogelijkheid te geven om een hoger bod te plaatsen. Wanneer het bieden stopt bij biedingen van gelijke hoogte, gaat het lot naar de bieder die als eerste het hoogste bod heeft geboden. Wanneer in de veilingzaal alle uitgebrachte biedingen hun hoogste punt hebben bereikt, en er is nog een hoger maximum bod van een schriftelijke bieder bij de veilingmeester bekend, dan wint deze schriftelijke bieder het lot met 1 biedstap boven het hoogste punt.


​3.2 Biedstappen

De veilingmeester gebruikt de onderstaande biedstappen, tenzij expliciet anders wordt aangegeven tijdens de veiling. Bieders die live online bieden, krijgen de wijzigingen automatisch op hun scherm te zien . 
 

   

Van

Tot 

Stap

€0

€80

€5

€80

€300

€10

€300

€800

€20

€800

€2.000

€50

€2.000

€4.000

€100

€4.000

€8.000

€200

€8.000

hoger

Naar het oordeel van de veilingmeester3.3 Gebruikte taal tijdens de veiling

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken. Tijdens het beantwoorden van vragen van bieders in de zaal of aan de telefoon, kunnen ook andere talen worden gebruikt. 


3.4. Voortgang volgen 

Op de app kunt u de voortgang van de veiling live online volgen via een videoverbinding. De app is ontwikkeld voor uw smartphone en tablet. Tijdens de veiling kunt u de app/veiling live online echter ook volgen via uw pc, ook wanneer u zich niet op de app heeft geregistreerd als bieder. Daarnaast staat er een rode lot ticker rechtsboven op de home pagina. 


3.5 Verschillende mogelijkheden  

De verschillende mogelijkheden om te bieden, lichten we hieronder toe:


3.5.1 Deelnemen in de veilingzaal

U kunt zich registreren aan de balie. U ontvangt van ons een kopernummer dat u zichtbaar op uw tafel legt in de veilingzaal. De veilingmeester gebruikt dit nummer voor de registratie van uw succesvolle biedingen.  

Wanneer u in de zaal deelneemt, maar niet de gehele dag of alle veilingdagen, kunt u ter plaatse aan de balie een formulier achterlaten met de biedingen waarvoor wij in de zaal uit uw naam mogen bieden. U kunt dit formulier aanvragen bij de balie. U noteert hierop het maximale bod per lot. Sylvie's biedt dan uit uw naam telkens 1 biedstap boven wat door anderen live wordt geboden, maar niet verder dan uw machtiging gaat.  

U kunt uw wijn onmiddelijk afrekenen en meenemen, voorzover uw succesvolle biedingen enkel in de zaal zijn gedaan.


3.5.2 Telefonisch bieden

Telefonisch kunt u bieden op loten met een waarde van €500,00 of meer, waarbij u bereid bent om minimaal de low estimate te bieden. U kunt zich hiervoor registreren via e-mail. Wij plaatsen uw verzoek op een bellijst. Wij adviseren u, om u zo vroeg mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling aan te melden. Anders kunnen we niet garanderen dat we een gesprekspartner voor u beschikbaar hebben die de taal van uw voorkeur spreekt. We kunnen u begeleiden in het Frans, Engels, Duits en Nederlands. 

Sylvie's neemt enkele minuten voordat uw lot aan de beurt is, contact met u op. We vragen u bereikbaar te zijn of te blijven op het afgegeven telefoonnummer. Het telefoon team belt u. Mochten we u niet onmiddellijk kunnen bereiken, dan proberen we dit opnieuw. 

U kunt ons voor alle zekerheid een mail sturen met uw maximum biedingen voor het geval we u niet of niet tijdig kunnen bereiken. We brengen dan biedingen uit uw naam uit totdat we erin slagen om u te bereiken en u volledig naar uw eigen goeddunken kunt deelnemen.   


3.5.3 Mailen  

U kunt schriftelijke biedingen met uw maximum bod achterlaten per e-mail,. Via deze mail geeft u de veilingmeester toestemming om uit uw naam te bieden. Wij adviseren u om uw lijst zo vroeg mogelijk en uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling aan te melden. Daarna kunnen we de tijdige verwerking van uw biedingen niet garanderen. 


3.5.4 Online bieden via de website www.sylvies.be

Behalve per e-mail, kunt u ook uw maximum biedingen achterlaten via de website. U kunt uw biedingen online plaatsen zodra de catalogus is gepubliceerd. Het systeem - of platform - is het oudste online biedsysteem van Sylvie's. Vanaf de veiling van september 2022 geldt dat nieuwe bieders dit systeem echter enkel kunnen gebruiken na inschrijving op het live online systeem van de Sylvie's app. Dat is om de verificatie van uw persoonsgegevens en leeftijd op een veilige manier te kunnen doen.

Sylvie's vraagt hierdoor een dubbele registratie wanneer u deel wilt nemen via de website: één keer voor het verifiëren van uw gegevens, en één keer voor uw registratie op de website. 

U meldt u op de website aan door te drukken op "login/register" rechts bovenaan op uw scherm. Er verschijnt een digitaal formulier waarop u uw mailadres kunt ingeven en een wachtwoord. U komt in de omgeving van "My Sylvies". In die omgeving heeft u de volgende opties: 


My Profile

My Bids

My Favourite Lots

Modify my Details

Modify Password


U kunt een lijst favoriete loten samenstellen via "My Favourite Lots" en uw biedingen plaatsen via "My Bids". U kunt deze biedingen tot een half uur voor de aanvang van elke veiling vrij wijzigen via "Modify my Details". Daarna laadt Sylvie's uw biedingen in het veilingsysteem van de veilingmeesters en worden uw biedingen onherroepelijk. Hoewel u op de website kunt bieden voor elk bedrag dat u wilt, volgen de veilingmeesters voor de toekenning van de loten de afgeronde biedstappen. Een bod van €101,00 wordt een bod van €100,00. De biedstappen staan in deze voorwaarden.

U kunt uw biedingen tot de aanvang van de veiling vrij wijzigen, omdat andere bieders uw biedingen niet zien. Ze krijgen pas impact tijdens de laatste veilingdagen in de zaal.

De veilingmeester ziet op zijn scherm welk biednummer als eerste het hoogste bod heeft afgegeven. Als afgiftedatum geldt de datum waarop uw bod bij Sylvie's is gearriveerd. Dit bod is tot op de seconde vastgelegd.

Bij nieuwe veilingen hoeft u zich niet opnieuw te registreren, maar u dient zich wel als deelnemer voor die specifieke veiling aan te melden.

Net als bij biedingen per e-mail, is er geen real time terugkoppeling van de veilingresultaten. Wanneer u biedt via de app, heeft u deze terugkoppeling wel.


3.5.5 Online bieden via de Sylvies App (Auction Mobility)

Via het platform van Auction Mobility, dat de livestreamed online auction verzorgt, kunt u zowel (live) maximum biedingen achterlaten als live online biedingen plaatsen. U ontvangt een alert zodra uw bod het hoogste is en anderen op uw bod kunnen reageren.  

"Live online" wil zeggen dat u de veiling real time kunt volgen met beeld en geluid. Elk inkomend bod ziet u real time verschijnen. Het platform heeft een tool waarmee u alle biedingen op een specifiek lot kunt volgen.

De vertraging naar de veilingzaal is minimaal en de veilingmeesters nemen tijd om de biedingen op afstand mee te nemen. Ze doen dat door aan te geven dat ze op het punt staan het hoogste bod toe te wijzen door de vermelding van een "last call" of "fair warning" of een vergelijkbare zin. In dat tijdsbestek kunnen laatste biedingen nog arriveren. Wanneer uw bod arriveert terwijl de veilinghamer al naar beneden gaat, is uw bod geldig zolang het "in the hammer" is. Om te voorkomen dat uw bod niet op tijd aankomt, adviseren we u om u goed voor te bereiden op de veiling en snel uw bod te plaatsen.

Wanneer u biedt via uw smartphone, kan het zijn dat deze gaat vibreren wanneer de veilingmeester op het punt staat het lot toe te wijzen. Op die manier kunt u de veiling volgen terwijl het geluid uit is. Niet alle telefoons hebben echter deze optie.

U meldt u aan door de Sylvies App te downloaden via Google Play of de App Store via uw smartphone of tablet. U kiest de optie "registreren". U heeft een credit card nodig voor uw identificatie en registratie. Na de inzending van uw registratie, verwerkt Sylvie's uw gegevens. Zodra Sylvie's u als bieder accepteert, ontvangt u een bevestiging kunt u uw biedingen plaatsen. 

De biedstappen zijn voorgeprogrammeerd waardoor het bieden snel en makkelijk is. De app toont in real time wie op dat moment het winnende bod heeft geplaatst. Op de app ziet u goed dat de veiling al bezig is voorafgaand aan de live veilingdagen. Zodra uw bod het hoogste blijkt te zijn, wordt het zichtbaar voor anderen. U ontvangt hierover automatisch bericht. Dit bod kunt u dan niet meer intrekken. U bent wel vrij om uw bod te verhogen. 

Mocht de veilingmeester tijdens de live veiling een biedstap wijzigen, dan ziet u dat op uw scherm.

U ziet in real time welke van uw biedingen succesvol waren en welke niet en u ziet de gerealiseerde hamerprijzen. U kunt uw biedingen terugzien op uw account. 

Bij elke nieuwe veiling krijgt u een melding zodra de nieuwe catalogus is gepubliceerd. Wanneer u aan een nieuwe veiling wilt deelnemen, hoeft u zich niet opnieuw te registreren als gebruiker, maar als deelnemer dient u zich voor elke veiling van uw keuze apart aan te melden. 
 

3.6 Rescue service

Wanneer u wilt deelnemen aan de veiling, maar geen van de andere opties is nog voor u beschikbaar, dan kunt u ons mailen of bellen en we zullen ons inspannen uw biedingen tijdens de veiling te plaatsen. Het succes van deze service hangt af van de beschikbare capaciteit en kan daarom niet op voorhand worden gegarandeerd. Wanneer wij namens u biedingen plaatsen, leggen we deze biedingen schriftelijk vast en vragen u om de bevestiging van onze mail. 


3.7 Parallel gebruik van biedopties 

U bent vrij om alle manieren van bieden in één veiling te gebruiken. Sylvie's adviseert u echter om per lot te kiezen voor één biedsysteem om te voorkomen dat u live biedt tegen uw eigen maximum bod. Wanneer u op de app uw maximum biedingen plaatst, beschermt de app u tegen het bieden tegen uzelf wanneer u voor hetzelfde lot ook live besluit te bieden.


3.8 Meer dan 1 bieder met het hoogste bod

Degene die als eerste het hoogste bod heeft uitgebracht wint het lot.

Sylvie's vraagt uw speciale aandacht voor het feit dat u altijd rekening moet houden met het feit dat het hoogste bod kan worden geplaatst vanuit verschillende mogelijkheden om te bieden. Bieders die deelnemen aan de live online veiling dienen hier alert op te zijn. Het zien van het bedrag van het hoogste bod live online, wil niet zeggen dat het winnende bod bij uw paddle nummer hoort. De veilingmeester meldt situaties met gelijke biedingen. Wanneer uw bod dezelfde hoogte had als dat van de winnaar, maar u was niet de eerste die dit bod plaatste, dan registreert de app uw bod noch als gewonnen noch als verloren. 

3.9 Verschil tussen de twee online platformen (web en app)

Hieronder zit u de verschillen tussen de twee online platformen. De 2 meest wezenlijke verschillen zijn dat u op de Sylvies App met uw absentee bid al meedoet aan veiling die meteen al is te volgen als een timed auction. Op het web heeft uw bod nog geen impact op anderen waardoor u uw bod nog kunt wijzigen. Verder kunt u op de app live deelnemen en via de website niet. Beide platformen vragen een eigen registratie. 
 

Mogelijkheid

Op het web  

Op de Sylvies App  

Live online biedingen plaatsen

Niet mogelijk 

Mogelijk

Absentee bids achterlaten

Mogelijk

Mogelijk

Biedingen van anderen zien

Niet mogelijk

Mogelijk

Biedingen op een specifiek lot volgen

Niet mogelijk

Mogelijk

Een bericht krijgen zodra u wordt overboden

Niet mogelijk

Mogelijk

Een bod intrekken of verlagen

Mogelijk

Niet mogelijk

Een bod plaatsen onder de low estimate

Mogelijk

Niet mogelijk

Een overzicht ontvangen van de gewonnen en verloren biedingen 

U ziet de gewonnen loten

In real time mogelijk voor al uw biedingen

Link

https://www.sylvies.be

https://auctions.sylvies.be3.10 Bijzondere bevoegdheden veilingmeester

De veilingmeester heeft de volgende bevoegdheden om tijdens de live veilingen in te kunnen spelen op actuele omstandigheden:

 • het bepalen van het openingsbod;
 • het bepalen van de duur van de tijd om te bieden; 
 • het toevoegen van een biedstap;
 • het bepalen van de volgorde waarin de loten worden afgeroepen;
 • het biedproces herstarten;
 • extra of gewijzigde informatie geven over de loten;
 • het lot terugtrekken uit de veiling;

Deze bevoegdheden zijn nodig voor een correct en soepel verloop van de veiling en zijn nooit een grond voor een schadevergoeding of herroeping van een koop of verkoop.


3.11 Niet succesvolle bieders

Wanneer u geen loten heeft gewonnen, informeert Sylvie's u na het sluiten van de veiling.

4.0 AANKOOPKOSTEN

4.1 Kosten van deelname

Uw kosten bestaan uit de hamerprijs en de koperscommissie. Indien van toepassing, betaalt u btw en transportkosten.

Het uitgangspunt bij de berekening van de transportkosten is, dat wij u de werkelijke kosten van de vervoerders in rekening brengen. Bij de transportkosten behoren de kosten van het vervoer en de benodigde documenten. Bij bulk-break leveringen vragen wij een toeslag voor de extra kosten van verpakkingen van €1,00 per fles. Bulk-break is een vorm van wijnverzending op een pallet die in het land van bestemming in pakketten uiteen valt. Die pakketten worden afzonderlijk aan de ontvanger geleverd. Dat betekent dat de wijn op de pallet niet wordt verpakt in kartonnen dozen maar in een speciale verzenddoos.

U betaalt opslagkosten wanneer uw wijn langer bij ons staat dan 6 maanden, tenzij de weersomstandigheden de verzending niet toelaten. Wanneer u na 21 dagen niet heeft betaald, is Sylvie's onmiddellijk gerechtigd de kosten terug te halen die zij namens u maakt naar haar eigen goeddunken.  


4.2 Btw en rekenvoorbeeld

De belastingregels van de EU en België zijn van toepassing op uw aankopen.

De btw is een belasting die geheven wordt over leveringen van goederen en diensten die bestemd zijn voor een lidstaat van de EU. De belasting wordt in principe maar één keer geheven. Op de veiling kunt u loten kopen van particulieren en van bedrijven. Dit verschil beïnvloedt de hoogte van de te betalen btw.
 

Margeloten

De meeste loten op de veiling zijn afkomstig van particulieren. Over de inbreng van particulieren is de btw in het verleden al betaald. Op de veiling betaalt u enkel nog belasting over onze dienstverlening. Dat is de btw over de koperscommissie. Daar is in het verleden namelijk nog geen belasting over afgedragen. Deze btw is niet aftrekbaar of terugvorderbaar en mag daarom niet op een factuur gekwantificeerd worden. Op een lot van €100,00 betaalt u €100,00 hamerprijs en (€18,00)*1,21 koperspremie. De hoogte van de btw is altijd 21% Belgische btw. Het bedrag van €18,00 weerspiegelt 18% koperscommissie.

Btw-plichtige loten

Op loten die bedrijven inbrengen, wordt de plicht tot betaling van belasting bij de verkoop op de veiling doorgegeven. Deze loten noemen we daarom btw-plichtige loten. Bij deze loten staat het woord "BTW" of "VAT" lot bij het lotnummer vermeld. U betaalt de btw afzonderlijk over de hamerprijs en over de koperscommissie. Wanneer u een Belgische koper bent, betaalt u voor een lot van €100,00:

€100*1,21 + €18,00*1,21.

De hoogte van de btw in de EU verschilt per lidstaat. U betaalt, voor een btw-plichtig lot, het btw-tarief dat geldt in het land van bestemming. 


Belgische bedrijven vinden Belgische btw op hun factuur en kunnen de btw aftrekken bij hun belastingaangifte, daar waar - en voor zover - de btw gekwantificeerd staat op de factuur. Belgische bedrijven kunnen bij de aankoop van margeloten de btw over de koperscommissie niet aftrekken.  


4.3  Vrijstelling en verlegging van btw 

De EU biedt de volgende mogelijkheden om geen - of niet onmiddellijk - btw behoeven te betalen: 

Vrijstelling van btw 

Wanneer de wijn geleverd wordt naar een bestemming buiten de EU, dan is volledige vrijstelling van btw mogelijk voor bedrijven en particulieren. Volledige vrijstelling is ook mogelijk bij een levering onder schorsing van btw en accijns aan bonded warehouse. Wanneer de wijn bij vrijgave uit dit warehouse opnieuw wordt verkocht in de EU, is het verschil tussen een margegoed en een btw-goed verdwenen en is de wijn weer volledig btw-plichtig. U kunt de wijn dus niet doorverkopen onder de margeregeling.

Verlegging van btw 

Bedrijven in de EU hoeven over hun aankopen geen btw te betalen bij een intracommunautaire levering. Voor margeloten geldt die regeling echter niet en daarom betalen ook niet-Belgische bedrijven in de EU Belgische btw over de koperscommissie. Wijn die onder de margereling is aangekocht, mag onder de margeregeling worden doorverkocht.


4.4 Voorwaarden voor de vrijstelling en verlegging (uitstellen van betaling) van btw

Wanneer u geen btw hoeft te betalen, moet Sylvie's het bewijs van export leveren. Aan dat bewijs stelt de EU specifieke eisen. Die verschillen voor de levering van pakjes en pallets.  

Pakjes

Voor de verzending van pakjes geldt enkel vrijstelling of uitstel van btw wanneer Sylvie's de pakjes verzendt en een factuur ontvangt met alle benodigde referenties.  

Pallets

Aan de vrijstelling van betaling van btw bij transporten van pallets worden meer eisen gesteld. Er is nodig:
 

- een internationale vrachtbrief (CMR), tenzij u werkt met een door Sylvie's goedgekeurde vervoerder,

- een document dat de vrijstelling van betaling van accijns regelt (eAD), Sylvie's regelt dit voor u als dit nodig is. Uw vervoerder dient aan te geven waar de wijn België of de EU verlaat en wat de btrokken douanekantoren zijn;

- een vervoerder die exportdocumentatie opstelt (EX-A). Deze exportdocumentatie is altijd vereist en uw vervoerder dient dit te kunnen opmaken.


4.5 Kosten bij import

Onze vervoerders zorgen voor de naleving van de exportregelgeving en de invoerheffingen in uw land. Zij sturen u een afzonderlijke rekening voor deze kosten. De kosten omvatten onder andere accijnzen, heffingen en belastingen. Het is uw volledige verantwoordelijkheid om u op de hoogte te stellen van de importkosten en - beperkingen van het land van bestemming. 


4.6 Accijns

Kopers van buiten de EU betalen geen accijns in de EU, maar wel de kosten voor een accijnsgeleidedocument (eAD) om wijn binnen de EU vrij van accijns te kunnen vervoeren naar een lucht- of zeehaven. Wanneer de wijn via een Belgische lucht- of zeehaven naar een eindbestemming vertrekt, is een eAD meestal niet nodig. Uw vervoerder geeft aan wat de vereiste is, en indien zij een eAD wensen, regelt Sylvie's dit document voor u. Voor aankopen onder de €15.000,00 kost dit document €50,00. 

Binnen de EU verschilt het accijnstarief van de lidstaten, en soms ook het uitvoeringsbeleid. Sylvie's zorgt ervoor dat de praktijkrichtlijnen voor het vervoer van accijnsgoederen worden opgevolgd. Daar waar lidstaten vragen om accijns aan de grens te betalen, wat mogelijk is bij pakketzendingen van o.a. bier, whisky en sterke drank, zijn deze lasten zijn voor rekening en risico van de koper. U mag persoonlijk en voor eigen gebruik altijd vrij van accijns uw aankopen van loten in Antwerpen afhalen. Voor het persoonlijk afhalen van btw-plichtige loten vragen we u om eerst contact met ons op te nemen.   


 

5.0 TRANSPORT & OPSLAG


5.1 Verzendkosten

Sylvie's berekent u de kosten die vervoerders haar in rekening brengen. In de footer van de website ziet u van een groot aantal bestemmingslanden de transportkosten in beeld.  
 

5.2 Verzekeringskosten
 

Factuurwaarde

Premie ex btw

€1,00 - €4.000,00

0,6%

€4.000,00 - €27.500,00

€27,50 

> €27.500

0,1%5.3 Dekking verzekering opslag, eigen vervoer Sylvie's en transport door derden

Uw wijn is standaard allrisk verzekerd. U kunt van deze optie afzien. In dat geval vraagt Sylvie's u dit schriftelijk te bevestigen opdat duidelijk is wie verantwoordelijk is bij eventuele schade.

Sylvie's biedt een verzekering voor dat wat verzekeraars aan schade erkennen. 

Over de verzekering van uw wijn bestaat een apart hoofdstuk in deze voorwaarden.


5.4 Toeslagen bij export buiten België (ook wanneer u zelf een vervoerder regelt)
 

 • €50,00 ex btw voor een accijnsgeleidedocument eAD 
 • €15,00 ex btw voor een Certificaat van Oorsprong voor Champagne. Dit bedrag is per factuur, niet per fles. 
 • €24,50 ex btw toeslag voor een pallet box wanneer de waarde van de factuur lager is dan €2.000,00
 • €1,00 per fles ex btw bij het gebruik van een bulk-break zending 

Het Certificaat dekt al uw Champagne-aankopen op een veiling per zending. De vereiste documenten, met inbegrip van het eAD, zijn gratis bij aankopen boven €15.000,00 per veiling. 

Wanneer wijn direct vanuit België naar de eindbestemming vertrekt, en er geen tussenstop is bij een bonded warehouse, zijn eAD's meestal niet nodig.  

Bij een bulk-break zending vertrekt de wijn bij Sylvie's op een pallet, om in het land van aankomst via een pakketdienst per pakje te worden aangeleverd. De toeslag is vanwege de extra verpakkings- en administratieve kosten. 
 

5.5 Gratis opslag voor 6 maanden en opslag bij kou of warmte

Sylvie's biedt 6 maanden gratis opslag, eventueel verlengd met een termijn van 45 dagen bij temperaturen  boven 25 graden of onder de 7 graden Celsius. Daarna brengen wij kosten voor opslag in rekening. Ter dekking van deze kosten is Sylvie's gerechtigd wijn in opslag te verkopen. 


5.6 Opslagkosten na 6 maanden

Na een half jaar bedragen de opslagkosten €30,00 per maand voor een halve pallet en €60,00 voor een hele palletplaats. Er wordt voor u steeds gekeken naar de laagst mogelijke kosten.

 • Halve palletplaats: alle wijn die past binnen het volume 60cm  * 0.80cm * 90 cm kost €30,00 ex btw per maand. 
 • Hele palletplaats:  alle wijn die past in het volume 120cm * 0.80cm * 160 kost €60,00 ex btw per maand.  


5.7 Groepage 

De wijn in opslag dient te worden afgeroepen voor het gespaarde in haar geheel in één keer en de opslagruimte is uitsluitend bestemd voor wijn die bij Sylvie's is gekocht. Informeert u bij ons naar de mogelijkheden wanneer u uw wijn in de EU wilt groeperen. 


5.8 Export die niet onmiddelijk vertrekt naar een eindbestemming buiten de EU

Sylvie's verstuurt wijn die vrijgesteld is van btw, enkel rechtstreeks naar uw afleveradres of naar een bonded warehouse. 

6.0 FACTUREREN & BETALEN


6.1 Factureren

Zodra de verkoop is afgelopen, informeren we u over het eindresultaat. We bepalen de verzendkosten op de factuur volgens de wensen die u voorafgaand aan de veiling heeft uitgesproken of naar wat ons logisch lijkt. U dient uw factuur direct na te kijken op onjuistheden en eventuele wijzingen direct aan ons door te geven.

Wanneer er logistieke vragen zijn over uw factuur, zenden we u een overzicht van uw aankopen en volgt de factuur later. In dat geval ontvangt u een aankoopbewijs en dient u de wijn al te betalen.


6.2 Betaaltermijn

Onafhankelijk van het moment van afhalen of verzenden, dient u uw aankopen te betalen binnen 7 dagen na de veiling of binnen 7 dagen na ontvangst van uw aankoopoverzicht of factuur.

U dient uiterlijk op woensdag na een veiling bericht van Sylvie's te hebben ontvangen. Wanneer u niet binnen 21 dagen heeft betaald, is Sylvie's gerechtigd om alle passende maatregelen te nemen om het bedrag op u te verhalen dat aan de inbrengers van uw wijn - uit uw naam en overeenkomstig uw akkoord met de verkoopvoorwaarden - is uitbetaald. 


6.3 Factuur op maat

Sylvie's stuurt u een factuur die aansluit op de zending van uw wijn.

Particulieren die een btw-plichtig lot kopen ontvangen een aparte factuur voor de margeloten en btw-plichtige loten. Btw-plichtige loten worden apart verzonden vanwege het bewijs van export dat aan moet sluiten op de verzonden hoeveelheid wijn op de factuur van de koeriersdienst.   


6.4 Munteenheid

De betaling van uw aankopen dient te geschieden in Euro's. 
 

6.5 Mogelijkheden cash betalingen

Contante betalingen zijn mogelijk tot €3.000,00 per deelnemer per veiling. Betalingen in cash zijn enkel mogelijk aan de balie in Antwerpen.


6.6 Wijze van betalen

De betaling wordt bij voorkeur gedaan via een bankoverschrijving. 

Sylvie's bankgegevens zijn:

ING Bank Kapellen, Antwerpsesteenweg 38, 2950 Kapellen, België

IBAN BE11393050135248

Swift BBRUBEBB

Begunstigde: Sylvie's Wine Auctions, Italiëlei 21, 2000 Antwerpen, België.

Betaling met een credit card is enkel mogelijk in de volgende gevallen:
 

 • bij betaling aan de balie met VISA of MasterCard;
 • bij betaling van buiten de EU voor aankopen van wijn met een bestemming buiten de EU tot een maximum van € 7.500,00 per veiling;
 • door kopers met verworven goodwill, die vóór 1 September 2022 Sylvie’s hebben gemachtigd om, onmiddellijk na een veiling, hun card te belasten.

In alle andere gevallen accepteert Sylvie's geen betalingen per credit card.


6.7 Kosten financiële instellingen

Bankkosten zijn altijd voor rekening van de koper. Voor de verwerking van Europese credit cards bedragen de kosten 1.5% en voor niet-Europese cards zijn deze 2.9%. U vindt deze tarieven bij Stripe op hun eigen internet pagina.  


6.8 Bevestiging ontvangst betaling

Zodra uw betaling is ontvangen, sturen wij u een betalingsbevestiging. 


6.9 Betaalbewijs op uw smartphone

Sylvie's accepteert geen digitale kopie van uw bankafschrift als betaalbewijs.


6.10 Bevoegdheden Sylvie’s

Sylvie's kan een bestedingslimiet instellen of een aanbetaling per bank vragen voordat de veiling begint. Als uw biedingen niet succesvol zijn, betaalt Sylvie's het gehele bedrag van de aanbetaling terug in de week na de veiling. 
 


 

7.0 WIJN VERZENDEN & AFHALEN
 

7.1 Wijn verzenden

Wanneer u niet in de gelegenheid bent om uw wijn persoonlijk af te halen, stuurt Sylvie's u uw aankopen toe. Dit gebeurt na ontvangst van uw betaling volgens het principe "first in, first out". De verzendservice is standaard all risk verzekerd. Het tarief dat Sylvie's u berekent, is hetzelfde als wat vervoerders aan Sylvie's berekenen. Sylvie's levert de wijn direct aan u of aan iemand die u heeft gemachtigd.  


7.2 Geschiktheid bestemmingslokatie voor de ontvangst van wijn

Uw bestemmingslokatie dient geschikt te zijn voor de ontvangst van wijn. 
 

 • Bij appartementengebouwen wordt geleverd tot in de entree van de hoofdingang. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn in het gebouw.
 • Bij een gebouw met trappen tot aan de voordeur is de vervoerder gehouden tot aan een levering onderaan de trap. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot in uw woning of bedrijf.
 • Wanneer uw wijn geleverd wordt op een pallet, dient de toegangsweg technisch berijdbaar te zijn voor een transpallet. Grintpaden en oneffen betegelde paden zijn hiervoor niet geschikt en de vervoerder zal uw wijn slechts kunnen brengen tot aan het begin van uw oprit of tot waar de vervoerder met de auto kan rijden. U bent zelf verantwoordelijk voor de verplaatsing van de wijn tot aan het bestemde gebouw.  


7.3 Afhalingen aan de balie

Wanneer u aan de balie uw wijn afhaalt, betaalt u altijd Belgische btw over uw gehele factuur. U ontvangt dus geen factuur met vrijstelling of uitstel van betaling (verlegging) van btw. Particulieren in de EU, kunnen enkel op aanvraag op schrift vooraf, btw-plichtige loten afhalen aan de balie.

Voor de verlegging van de btw kan voor zakelijke kopers in uitzonderlijke gevallen een vervoersverklaring worden opgemaakt. Het gaat dan om een beperkt aantal flessen en een beperkte waarde van de factuur. Vraagt u ons gerust naar de voorwaarden. 


7.4 Typen zendingen

Sylvie's kent de volgende typen zendingen: 
 

 • pakjes
 • pallets
 • bulk-break


7.5 Pakjes verzenden 

Sylvie's verzendt alle pakketten zelf en accepteert geen afhaalopdrachten. Sylvie's werkt met DHL, Fedex, TNT en BPost. 


7.6 Leveringen in de Benelux

Aankopen voor meer dan €5.000,00 per veiling in de Benelux levert Sylvie's gratis. Dit gebeurt op afspraak wanneer we in de buurt zijn of vervoer in uw omgeving via derden hebben voorzien. Bij het vervoer wordt wijn uitgeleverd en inbreng wordt afgehaald.

In Nederland en Luxemburg geldt de gratis levering zolang de zending enkel margeloten betreft. Btw-plichtige loten worden altijd apart verzonden en zij vallen buiten de gratis zending.

De regeling staat open voor alle kopers die wijn laten afleveren met als eindbestemming België, Nederland of Luxemburg.


7.7 Palletzendingen - en afhalingen binnen de EU

Binnen België bent u vrij uw wijn wijn te laten bezorgen of af te halen.

Naar de overige bestemmingen regelt Sylvie's alle palletzendingen. Dat geldt voor de aankoop van zowel marge- als btw-plichtige loten. Sylvie's werkt daartoe met een aantal verschillende vervoerders.

Bij het vervoer over de binnengrenzen in de EU is iedereen gehouden aan hoeveelheidbeperkingen, tenzij u een wijnprofessional bent, een importvergunning heeft en de wijn wordt verzonden met een eAD. Alleen in die situatie kunt u uw eigen vervoerder kiezen en is het te vervoeren volume vrij. Het transport is daarbij voor uw eigen rekening en risico. 

Bij zelfafhaling dient uw vervoerder een CMR te overleggen waaruit duidelijk blijkt dat de wijn voor u is bestemd  en dat de wijn België verlaat. Op de documentatie dienen alle factuurnummers te staan die horen bij de verzending. Wanneer het CMR ontbreekt, bijvoorbeeld omdat de vervoerder uw wijn eerst naar een tussenopslag in België vervoert, geeft Sylvie's de wijn niet mee tenzij u eerst Belgische accijns betaalt. Bij onvolledige documentatie nemen we contact op met uw vervoerder om de documentatie te completeren.


7.8 Wijn afhalen onder vrijstelling van btw (0% btw - taxfree)

Wanneer u wijn afhaalt waarbij u recht heeft op 0% btw, kunt u een eigen professionele vervoerder sturen. Het gaat dan om een export via een bonded warehouse wanneer de wijn uit de EU vertrekt, of om een aanlevering naar een opslag bij een logistieke partij met de vergunning voor opslag vrij van btw en accijns. Aan andere bestemmingen stuurt Sylvie's uw wijn niet vrij van belasting toe. Wanneer u een professionele vervoerder stuurt, doet u dat op eigen rekening en risico. 


Bijdrage van Sylvie's 

Sylvie's stuurt u en uw vervoerder zo snel mogelijk:
 

 • de maten en het gewicht van uw zending,
 • een pakbon en
 • een bericht wanneer en waar de wijn voor afhaling gereed staat.
 • Sylvie's regelt voor u een eAD wanneer dit nodig is en ook
 • de Champagnecertificaten.


Opmaak exportdocumentatie voor export uit de EU

Sylvie's maakt geen uitvoerdocumenten voor u op die gelden als een bewijs van uitvoer.

Voor vertrek uit de EU heeft u altijd een vervoerder nodig die zo'n document voor u kan opmaken. U dient uw vervoerder naar zijn vergunningen te vragen. U dient door te geven dat Sylvie's een Belgisch btw- en EORI-nummer heeft voordat u een contract bij uw vervoerder tekent of een opdracht verleend. Het kan namelijk zijn dat uw vervoerder wel een vergunning heeft om wijn te exporteren vanuit het land van zijn vestiging, maar niet voor wijn die afkomstig is van andere landen binnen de EU. Wanneer u nalaat uw vervoerder correct te informeren, bent u zelf verantwoordelijk voor problemen die ontstaan bij de export van de wijn.

Binnen de EU en in Engeland zijn diverse logistieke partijen actief die u kunnen voorzien van de juiste exportdocumenten en die de bevoegdheden hebben om uw wijn te groeperen. Vraagt u ons naar de mogelijkheden. 


Benodigde gegevens

De route waarlangs uw wijn de EU verlaat, moet minimaal 3 werkdagen voor de geplande afhaling bij Sylvie's bekend te zijn. Sylvie's vraagt voor de opmaak van het eAD en de exportfactuur:
 

 • de adres gegevens van de definitieve eindbestemming 
 • het unieke kenmerk van de zending (van u of uw vervoerder)
 • de gegevens van uw vervoerder met de benodigde vergunningen voor opslag onder vrijstelling van accijns en bte-belasting en/of het betrokken warehouse (contactpersoon, warehousenummer, accijnsregistratienummer, adres en openingstijden)
 • de route waarlangs uw wijn België verlaat (haven van vertrek, betrokken douanekantoor in België)    

Bij de afhaling van pallets met een bestemming buiten België verlangt Sylvie's een CMR. Op de documentatie dient alle factuurnummers te staan die horen bij de verzending, en bij voorkeur ook uw naam of bedrijfsnaam. Wanneer deze gevens ontbreken, geeft Sylvie's uw wijn niet mee. Wanneer de wijn geen binnengrens in de EU passeert, is een eAD niet altijd nodig en een CMR niet aan de orde. 

Uw vervoerder dient de door Sylvie's aangeleverde data bij voorkeur voorafgaand aan de afhaling te controleren, en anders uiterlijk binnen 5 werkdagen na afhaling. Bij het overschrijden van deze termijn is alle vertraging die bij de levering ontstaat voor uw verantwoordelijkheid..


7.9 Bulk-break voor export uit de EU

Bij bulk-break vertrekt uw zending op een pallet, om in het land van aankomst in pakjes te worden bezorgd. Het transport kan worden uitgevraagd door de koper met de vermelding van alle relevante factuurnummers op de verzendlabels. Deze vorm van transport is enkel mogelijk voor wijnprofessionals onder voorbehoud van de verwerving van een bewijs van export door Sylvie's. Vraagt u bij ons naar de mogelijkheden.   


7.10 Lokatie voor afhaling en openingstijden Sylvie's

Afhaling is mogelijk op afspraak vanaf de eerste donderdag na de veiling. De openingstijden van Sylvie's zijn van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00. Op de eerste zaterdag na een veiling is Sylvie's additioneel geopend tussen 9:00 en 16:00. Het afhaaladres is Italiëlei 21, 2000 in Antwerpen. 


7.11 Weigeren vervoerders

Sylvie's behoudt zich het recht voor om vervoerders te weigeren. Dat kan onder andere wanneer de transportpapieren bij aankomst niet in orde zijn of uw vervoerder niet de juiste exportpapieren kan opmaken en het bewijs van export niet kan worden verkregen. Sylvie's vereist dat op de transportpapieren de factuurnummers van de af te halen wijnen staan vermeld.  


​7.12 Wijn verzenden bij hoge en lage temperaturen

Bij verwachte temperaturen op weg naar de eindbestemming onder de 7 of boven de 25 graden, raden wij af wijn te vervoeren omdat er kans op schade is aan de wijn of de fles. Het blijft altijd mogelijk uw wijn te ontvangen wanneer u ons daar schriftelijk om verzoekt, waarbij u alle mogelijke gevolgschade accepteert voor uw eigen rekening.

Sylvie's biedt in een aantal landen in de EU geklimatiseerd transport voor palletzendingen aan wijnprofessionals die de gehele week bereikbaar zijn tijdens kantooruren.


7.13 Deadlines

Sylvie's verzendt uw wijn zo snel mogelijk na ontvangst van uw betaling, rekening houdend met de temparatuur onderweg en onder voorbehoud van wijzigingen van het algemene weerbeeld onder invloed van klimaatverandering. U dient Sylvie's voorafgaand aan uw betaling te informeren over uw eventuele afwezigheid. 

Afhalingen kunnen plaatsvinden op afgesproken dagen.

Verzoeken om op een bepaalde dag aankopen aan te leveren, heeft Sylvie's niet in eigen macht en aanvaardt Sylvie's niet, ook niet wanneer u bereidt bent de kosten te aanvaarden voor eventuele herzending van uw wijn. 

8.0 SCHADE, VERLIES & DIEFSTAL


8.1 Transportrisico bij zelfafhaling

Het risico op schade bij transport en diefstal gaat over naar u (uw vervoerder) zodra uw wijn de poort bij Sylvie's passeert.  


8.2 Transportschade bij een transport via Sylvie's

Wij minimaliseren het risico op schade onderweg door de keuze van vervoerders en verpakkingen. Mocht er echter, ondanks onze inspanningen toch schade ontstaan, dan vergoeden wij die schade overeenkomstig uw gekozen verzekering. Uw wijn is verzekerd voor transportschade als gevolg van diefstal, breuk en verlies. U ontvangt uw vergoeding zo snel mogelijk na melding van de schade.
 

8.3 Transportschade, verlies of diefstal  melden

Alle schademeldingen dient u Sylvie's per mail te melden. Wanneer de schade gegrond is, vergoedt  Sylvie's u de schade direct en wikkelt de schade intern met de verzekeraar af. Dit geldt tot een schadebedrag van €20.000,00. Wanneer het schadebedrag groter is, vergoedt Sylvie's u de schade pas na ontvangst van de vergoeding van de verzekeraar.

Voor het verwerken van uw claim hebben wij binnen 3 dagen uw foto's nodig, tenzij de aard van de schade natuurlijk zodanig is dat u geen foto's kunt maken (verlies of diefstal). Wanneer u meer dan 3 dagen later uw gegevens doorstuurt, bestaat het risico dat de verzekering uw claim niet meer aanvaardt. Bij schade aan de buitenzijde van de verzendverpakking die zou kunnen duiden op schade aan de wijn, dient u de levering voor ontvangst te weigeren.


8.4 Hoogte schadevergoeding

Bij eventuele schade kan de vergoeding nooit hoger zijn dan de aankoopwaarde van de wijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor welke vorm van gevolgschade dan ook.  


8.5. Gevolgschade

Gevolgschade valt ook buiten elke vorm van verzekering of vergoeding. Het gaat dan onder andere om schade die ontstaat door lekkage, het inzakken van een kurk in de fles, of de smaak van kurk. Bij lekkage is het soms mogelijk dat een verzekeraar de vlekschade aan etiketten vergoed, mits de broodwinning van de koper aantoonbaar bestaat uit het handelen in wijn en de taxatie zou leiden tot een prijsverschil bij herverkoop van de wijn op een veiling. U dient er echter vanuit te gaan dat deze schade niet wordt vergoed.   

Wanneer u de allrisk verzekering achterwege laat, geldt de CMR-verzekering van de vervoerder die een (lage) kiloprijs biedt bij schade. Wanneer u geen allrisk verzekering wenst, vragen wij u een schriftelijke bevestiging van uw besluit. 


8.6 Temperatuurschade en klimaatverandering

Wanneer wij voorafgaand aan de verzending geen temperaturen onder 7 graden verwachten, of boven 25, verzenden wij geen wijn. Dat wil echter niet zeggen dat deze temperaturen zich niet kunnen voordoen. De effecten van klimaatverandering (storm, overstromingen, temperaturen die afwijken van de standaard) kunnen zich echter onverwacht voordoen en invloed hebben op de veilige verzending van uw wijn.

Het is úw verantwoordelijkheid om ons over de weersomstandigheden op weg naar, en in en rond uw afleveradres te informeren wanneer door klimatologische omstandigheden schade - of discussie over de kwaliteit of bewaarkwaliteit van de wijn - zou kunnen ontstaan. Wij zijn in die situaties niet aansprakelijk voor de gevolgen van "temperatuurschade" wanneer wijn wordt blootgesteld aan temperaturen onder 7 graden Celsius of boven 25 graden Celsius. 

Lage temperaturen

Wanneer bij de verzending de wijn korte tijd onder de 7 graden Celsius komt, beschadigt dit de kwaliteit van de wijn niet. Onder de 7 graden vormen zich mogelijk wel wijnkristallen. Die vormen echter geen bedreiging voor de smaak en/of het bewaarpotentieel van de wijn.Toch verzenden wij wijn liever niet bij dit soort lage temperaturen, of de dreiging daarvan, om te voorkomen dat een fles bevriest en breekt.

Hoge temperaturen

Bij hogere temperaturen worden bepaalde stoffen in de wijn afgebroken en dit afbraakproces versnelt exponentieel naarmate de temperatuur stijgt. Dat kan de wijnkwaliteit aantasten en het bewaarpotentieel. Daarbij is de ene wijn gevoeliger is voor de effecten van temperatuurstijgingen dan andere.  
 

9.0 BIJZONDERE BEPALINGEN


9.1  Schadevergoeding bij onvolkomenheden in de catalogus

Ondanks onze uiterste inspanningen om voor elke veiling een perfecte catalogus te maken, kunnen er inconsistenties optreden. Ze zijn geen grond voor schadevergoeding. Het is aan u om onvolkomenheden vast te stellen, voordat u uw bod uitbrengt.  


9.2  Schadevergoeding bij twijfels aan de authenticiteit

Vervalsingen zijn nooit acceptabel. Wanneer na de koop, ondanks alle voorzorgsmaatregelen van Sylvie's, toch onderbouwde twijfels ontstaan over de authenticiteit, kunt u het aankoopbedrag terugvragen.  

Voor een succesvol beroep op schadevergoeding dient u onmiddellijk uw aankoop te inspecteren na ontvangst. De termijn waarbinnen kopers restitutie kunnen vragen, is gedurende een periode van 4 weken na ontvangst van de aankoop. Een uitzondering geldt voor kopers van buiten de EU die de wijn via seafreight ontvangen. Voor hen geldt een periode van 3 maanden vanaf de datum van vertrek uit de EU.

 Als aanvullende voorwaarden voor restitutie vraagt Sylvie's:

 • dat u de grondslag van uw claim specificeert, en 
 • dat u kunt aantonen dat u de fles rechtstreeks bij Sylvie's heeft gekocht, en 
 • dat u de wijn retour zendt, vrij van claims van derden

Sylvie's zal daarop een onderzoek starten. Indien uw twijfels gerechtvaardigd worden bevonden, vergoedt Sylvie's u het bedrag van de aankoop. 

Sylvie's zal de schade op de inbrenger verhalen en eventueel juridische stappen ondernemen.


9.3 Wijndatabase

Sylvie's beschikt over een uitgebreide wijndatabase. Ze bevat de werkervaring van tientallen jaren. Er zijn wijnmakers die verschillende wijzen van presentaties gebruiken of gebruikten voor eenzelfde vintage. Voor restitutie komen geen wijnen in aanmerking waarbij de wijnmaker variatie kent in etiketten, capsules en labels, verpakkingen, manieren van lijmen, opschriften - en wat voor vorm van presentatie dan ook, waarbij uit de proef- en werknotities van Sylvie's al is vastgesteld dat deze verschillen geen grond vormen om te twijfelen aan de correctheid van de wijn.   


9.4 Doorverkoop van wijn zonder bezit

Wanneer u goederen doorverkoopt aan derden, zonder dat u de wijn al in uw bezit heeft, en u lijdt schade als gevolg daarvan op welke manier dan ook, dan is dat uw eigen verantwoordelijkheid.


9.5. Doorverkoop van wijn in originele kartonnen verpakkingen (Oc)

Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van originele kartonnen verpakkingen. De aanwezigheid van het originele karton staat weliswaar in de catalogus vermeld maar de conditie van het karton wordt niet in de catalogus beschreven en de foto's tonen deze verpakking niet altijd. 

Bij het verzenden van wijn op een pallet zenden we de originele verpakkingen gewoonlijk mee. Bij het verzenden van parcels bekijken we of het mogelijk is om het karton te vouwen en mee te sturen. Wanneer het karton echter niet wordt meegestuurd, wijzen wij elke schadeclaim voor gevolgschade af. Dat geldt ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers.   


9.6. Doorverkoop van wijn in originele houten kisten (Owc) of cadeaudozen

Bij Sylvie's wordt de taxatiewaarde van de wijnen niet beïnvloed door de aan- of afwezigheid van een originele houten kist.  

Koopt u wijnen in een originele houten kist, dan verzenden wij u de kist standaard gescheiden van de wijnen. Op deze manier is er de kleinste kans op breuk. Wanneer de kist echter niet wordt meegestuurd, om wat voor reden dan ook, wijzen wij elke aansprakelijkheid af ten aanzien van gevolgschade, ook wanneer u als koper van mening bent dat de aanwezigheid van de originele verpakking een verschil in prijs zou uitmaken voor uw kopers. In de eerste 3 weken na een veiling bewaart Sylvie's de houten kisten nog voor kopers. U kunt altijd vragen om de nalevering van uw kist.   

Voor wijnen in gesloten kisten en in geschenkverpakkingen die echter geacht worden een investeringswaarde te hebben (met als indicatieve prijs een waarde van €100,00 per fles), bestaat een uitzondering op de regel. Voor deze wijn biedt Sylvie's de mogelijkheid om de wijnen in de originele kist of cadeauverpakking te verzenden. We gebruiken dan een verzending in een palletbox. Als het gewicht van uw gekochte wijnen echter minder weegt dan 30 kilo, accepteren de vervoerders geen zending op een pallet en biedt Sylvie's u de mogelijkheid om uw wijn op te slaan om een grotere / zwaardere zending te kunnen samenstellen met behulp van aankopen op toekomstige veilingen. In geval van spoed kunnen we uw pallet verzwaren.


9.7. Geldigheid mondelinge afspraken

Een succesvol beroep op mondelinge afspraken kan enkel worden gedaan over afspraken die binnen 5 werkdagen door Sylvie's op schrift zijn bevestigd. In alle andere gevallen wordt een beroep daarop beschouwd als onterecht en onjuist en wijst Sylvie's uw beroep af. Gedurende die periode worden telefonische gesprekken gelogd.  


9.8 Geldigheid van de verkoopvoorwaarden bij afwijking in uw voordeel 

Wanneer zich bij de afwikkeling van de veiling een afwijking van de verkoopvoorwaarden voordoet in uw voordeel, vormt dat geen grond voor een recht op herhaling (precedent werking) of het teniet doen van alle overige voorwaarden.  


9.10 Force Majeure

Het veilingbedrijf niet aansprakelijk kan worden gehouden voor schade of gevolgschade door overmacht (zoals natuurrampen, pandemiëen en overheidsmaatregelen). Dat geldt ook wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom- en/of technische storingen. 


10.0 WENSEN & KLACHTEN


10.1 Wensen

Wanneer er wensen zijn voor een betere werking van de veiling, meldt u zich dan bij ons. Wij helpen u graag. U kunt ons bellen en/of mailen via de algemene gegevens op deze website. 


10.2 Escalatie

Voor aankopen die vallen onder de regels voor e-commerce kunt u uw niet - of niet goed - opgeloste klacht melden bij een EU-loket. Dit loket staat echter niet open voor klachten over publieke veilingen. Dit zogeheten ODR-loket (voor Online Dispute Resolution) kan u wel bijstaan ten opzichte van veilingen die niet aan de voorwaarden van een publieke veiling voldoen en waarbij een deurwaarder ter plaatse ontbreekt.

Mocht zich echter bij Sylvie's een situatie voordoen waarbij u wenst te escaleren, dan kunt u terecht bij de rechtbanken van Antwerpen, waarbij de Nederlandse taal de voertaal is. 

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...