Juridisch kader

Bedrijfsnaam

"Sylvie's Wine Auctions' en Veiling Sylvie's' zijn handelsnamen van Sylvie's Wine Auctions onder ondernemingsnummer 0431 792 233. 

Verschil aankoop in een (web)winkel en op een publieke live veiling 

Niet van toepassing voor een publieke live veiling is de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht. Dit met inbegrip van de definities en de rechtshandhavingsbepalingen in boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht. Als gevolg daarvan heeft u voor aankopen op een veiling geen bedenktijd of recht op retournering. U koopt de wijn in de staat waarin de wijn is ("as is") en uw bod is bindend.

U weet aldus dat bij de verkoping geen verhaalrecht is wegens gebreken van de koopwaar (art. 1649 B.W.), zelfs niet wanneer deze verborgen zijn (art. 1648 B.W.)

Aanwezigheid deurwaarder

In België is het toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger verplicht bij life en life online veilingen. De deurwaarder ziet erop toe dat het veiling proces tijdens de veilingdagen verloopt volgens de wettelijke regels voor openbare veilingen en volgens de voorwaarden die Sylvie's aan u heeft aangegeven op deze website. De bedrijfsorganisatie van de deurwaarder is geheel onafhankelijk van de organisatie van het veilingbedrijf.

Wanneer u het niet eens bent met het verloop van de veiling, beslist in eerste instantie de gerechtsdeurwaarder. Op de veilingen van Sylvie's is de deurwaarder (Antwerpen Juridical Officers (AJO), Amerikalei 73, 2000 te Antwerpen) ter plaatse aanwezig.

In een uiterste geval van onenigheid beslissen de rechtbanken van Antwerpen.

Spreektaal tijdens de veiling en bij een geschil

Bij een geschil is de spreektaal in de rechtszaal Nederlands. Sylvie's verplicht zich ertoe op de website zo nauwkeurig mogelijk vanuit het Nederlands te vertalen. Bij verschil van mening is echter uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken wanneer de veiling plaatsvindt met inschakeling van de Sylvie's app. In andere gevallen, bij veilingen die niet live online te volgen zijn, is de voertaal Nederlands. Uitleg kan tijdens de veiling aan zaaldeelnemers echter ook in andere talen worden gegeven.

Toepassing van de BTW op uw factuur

Toepassing accijns

https://diplomatie.belgium.be/nl/reisadviezen/douane

Overmacht 

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom- en/of technische storingen of andere vormen van overmacht, is Sylvie's niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg) schade.

Toegang

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen.  

Privacy- en cookieregelgeving

Bewaartermijnen

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Sylvie's behoudt zich het recht voor veilinggegevens te bewaren passend bij de levenscyclus van wijn met het oog op de volksgezondheid . 

Afspraken op schrift

Verkopers van wijn ontvangen een kopie van de voorwaarden zoals ze gelden op het moment van overeenkomst. Sylvie's ontvangt een ondertekende kopie. 

Wijziging voorwaarden

Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. De wijzigingen gaan in bij de eerstvolgende veiling of de veiling daarna wanneer de wijziging wordt gemaakt tijdens een veiling. Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding voor doorkruiste verwachtingen als gevolg van deze wijzigingen.

Laatste update 12/02/2024

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...