Juridisch kader

Bedrijfsnaam

Sylvie's Wine Auctions is officieel geregistreerd als Hoger Instituut voor Kunstgeschiedenis en Antiek onder ondernemingsnummer 0431 792 233. De naam weerspiegelt de ontstaansgeschiedenis van Sylvie's. 


Wettelijke grondslag

Ingevolge de aard van de verkoop via veilingen is niet van toepassing: de wet dd. 21 december 2013 - Wet houdende invoeging van boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht.

Sylvie’s is gehouden aan de wetgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer voor de verwerking van persoonsgegevens. Zie de aparte rubriek hierover op deze website. Door deelname aan de veiling gaan de deelnemers ermee akkoord dat Sylvie’s hun persoonsgegevens mag bewaren (zowel binnen als buiten de EU) en verwerken voor de in de rubriek beschreven doeleinden.

De veiling vindt plaats onder toezicht ter plaatse van een wettelijk vertegenwoordiger in de persoon van een gerechtsdeurwaarder. Wanneer u het niet eens bent met het verloop van de veiling, beslist de gerechtsdeurwaarder. In een uiterste geval beslissen de rechtbanken van Antwerpen. In de rechtszaal zal Nederlands worden gesproken.Bieden door medewerkers van Sylvie's

Medewerkers van Sylvie's mogen live bieden in de veilingruimte (zittend aan de voorkant en zichtbaar voor iedereen) en via de Sylvie's app onder dezelfde voorwaarden als alle andere bieders. Sylvie's accepteert alleen maximale biedingen via www.sylvies.be als deze binnen de eerste 5 dagen na publicatie van de online catalogus worden geplaatst. Maximale biedingen die later binnenkomen, worden door de veilingmeester niet in aanmerking genomen. 


Varia

Alle mondelinge afspraken die niet schriftelijk door Sylvie’s Wine Auctions bevestigd worden, bestaan niet.

Tijdens de veiling wordt Engels gesproken wanneer de veiling tenminste plaatsvindt met inschakeling van de Sylvie's app. Uitleg kan tijdens de veiling ook in andere talen worden gegeven. Op de website worden verschillende talen gebruikt. Sylvie's verplicht zich ertoe zo nauwkeurig mogelijk vanuit het Nederlands te vertalen. Bij verschil van mening is echter uitsluitend de uitleg in het Nederlands van rechtswege geldig. 

Wanneer biedingen de veilingzaal niet bereiken als gevolg van stroom-, systeem- of technische storingen, behoeft Sylvie's geen schade te vergoeden. 

Sylvie's behoudt zich het recht voor bezoekers van / kopers op de veiling te weigeren zonder opgaaf van redenen. 

Sylvie's behoudt zich het recht voor veilinggegevens te bewaren met het oog op de volksgezondheid. 


Wijziging voorwaarden

Sylvie’s behoudt zich het recht voor op elk moment de website te kunnen wijzigen. 

De datum van de laatste controle of herziening van de voorwaarden, staat steeds op de website vermeld.

Geen enkele partij zal aanspraak kunnen maken op een vergoeding voor geleden schade ingevolge deze wijzigingen. 


Publicatie van deze voorwaarden: 15 augustus 2019

Laatste update van het wettelijk kader: 16 augustus 2019


Laatste aanpassingen:

28 september 2019

- eerste alinea met informatie over de officiële bedrijfsnaam met informatie voor kopers. Deze informatie was al toegevoegd aan de verkoperinformatie.

- de Nederlandse taal die tijdens de veiling wordt gebruikt, wordt vervangen door de Engelse taal

- lange bewaartermijn van gegevens vanwege de volksgezondheid

- zichtbaarheid van veilingpersoneel in de ruimte tijdens het bieden

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...