DE BESTE RESULATEN

AFHALING WERELDWIJD

VEILIGE OPSLAG & TRANSPORT

KOSTELOZE TAXATIE

Wijnen verkopen via de veiling

Indien u wijnen via de veiling wil verkopen, verzoeken wij u een lijst met daarop een overzicht van uw wijnen aan ons te mailen. 

Wij zullen u het overzicht met de taxatie van de wijn per fles in goede staat terug sturen. Wanneer u besluit de wijnen te laten veilen, spreken wij met u een commissie af. De hoogte van deze commissie is afhankelijk van de hoeveelheid en waarde van de wijnen en ligt gewoonlijk tussen de 6% en 10%. Bij een inbreng van getaxeerde ondergrens van €10.000,00  of meer wordt met u een maatwerk tarief voor de commissie overeengekomen.

Wij spreken met u ook een datum af waarop de wijnen fysiek in ons veilinghuis moeten zijn. Eventueel halen we de wijnen kosteloos bij u af.

U krijgt van ons een consignatieborderel met alle voorwaarden, afspraken en het overzicht van de ingebrachte wijnen.

Twee weken voor de veiling ontvangt u het definitieve overzicht van de door u ingebrachte wijnen. Binnen drie weken na afloop van de veiling wordt u in cash of per bank uitbetaald.

Onverkochte loten worden opnieuw in veiling gebracht tegen een lagere prijs of u kunt ze terugnemen. Dit gebeurt in overleg met u.

Indien u meer informatie wenst, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. 

Vermeld hier uw wijnen
(Download het Excel formulier)
Verkoop uw wijnen zonder Excel formulier

Heeft u bijzondere wijnen die u wilt aanbieden of een wijnkelder? Wij bieden u een groot en groeiend koperspubliek en bieden u daardoor de beste resultaten.  

Sylvie's inspecteert uw inbreng nauwkeurig en behoudt zich het recht voor flessen te weigeren wanneer de flessen onvoldoende aansluiten op de internationale vraag of wanneer er twijfel bestaat over de echtheid van de flessen.

Het gaat bij de inspectie in basis om het type fles, het etiket en de capsule. Het onderzoek kan echter ook een stap verder gaan door de controle van de kurk. Dit gebeurt door het omhoog trekken van de gehele capsule dan wel door middel van een kleine inkeping in de capsule van de fles waardoor de kurk vrijkomt en deze kan worden beoordeeld op kleur, aanwezige productiegegevens en/of mogelijke beschadiging. Wanneer het onderzoek een stap verder gaat, overlegt Sylvie's dit altijd met u.

Na onderzoek wordt de capsule opnieuw afgesloten en verzegeld. Gewoonlijk komt dit onderzoek de waarde van de wijn ten goede. 

Sylvie's stuurt u na ontvangst van uw taxatieaanvraag een taxatie van uw wijnen in perfecte staat. Na ontvangst van uw akkoord, kunnen de wijnen bij u worden afgehaald. Ons team verzorgt het inpakken van uw wijnen bij u thuis.

U ontvangt van Sylvie's een transportplanning. Dit transport is all-risk verzekerd en er zijn voor u geen kosten aan verbonden. De afhaling kan snel na het geven van uw akkoord zijn, maar kan ook plaatsvinden wanneer Sylvie's bij u in de buurt is. Deze afweging wordt door de transportplanner van Sylvie's gemaakt.

Na ontvangst en inspectie van uw wijnen in Antwerpen, ontvangt u van een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Wanneer u uw wijnen zelf bij Sylvie's aanlevert zonder aanvraag tot taxatie, ontvangt u natuurlijk enkel een waardering van uw wijnen in werkelijke staat. Sylvie's geeft u in een reactietermijn.

Na ontvangst van uw akkoord, verwerkt Sylvie's uw wijnen in de catalogus. U heeft in dit proces de mogelijkheid stilzwijgend akkoord te gaan door uw reactietermijn eenvoudig te laten passeren.
 

Na het afhameren van de wijnen op de veiling bent u commissie verschuldigd aan Sylvie's. De commissie is een percentage van de hamerprijs. In de hoogte van de commissie is 21% BTW inbegrepen. De hoogte van deze commissie berust op een vastgelegde afspraak tussen u en Sylvie's. De commissie wordt afgetrokken van de hamerprijs. Het saldo wordt aan u betaald.

Gebruikelijk is een commissie tussen 6 en 10 procent. Deze commissie varieert in hoogte al naar gelang de hoeveelheid ingebrachte wijnen, de flesconditie (wijnkleur, vulling, etiket, labels, capsule, kenmerken kurk) en de marktvraag. Wanneer de beschrijving per fles meer tijd vraagt dan gemiddeld, bijvoorbeeld omdat etiketten slecht te lezen zijn, zal over het algemeen de commissie hoger zijn dan wanneer dit niet het geval is. Bij een zeer gewilde wijn zal de commissie over het algemeen lager zijn.

Bij een inbreng van € 10.000,= 'low estimate' of meer wordt met u een maatwerk tarief voor de commissie overeengekomen.

In sommige gevallen verlenen wij een voorschot op uw inbreng.


 

Sylvie's spreekt met u eventueel een reserveprijs af. Dit is de hamerprijs (veilingprijs zonder bijkomende kosten) waaronder een lot niet mag worden verkocht. Deze prijs is vertrouwelijk en staat niet in de catalogus. De reserveprijs is nooit hoger dan de low estimate.

Sylvie's veilt gegarandeerd uw wijnen op de eerstvolgende veiling wanneer vier weken voor de veilingdatum alle administratieve handelingen zijn afgerond (inspectie, uw akkoord en beschrijving voor de catalogus), tenzij u zelf aangeeft een andere veilingdatum te verkiezen. Alle administratieve handelingen kunnen uitsluitend zijn afgerond wanneer de wijnen in Antwerpen staan en de fysieke conditie van de fles is beschreven. 

Bij latere inbreng kan Sylvies de deelname aan de eerstvolgende veiling niet garanderen. 

U mag uw wijnen komen brengen, maar dat hoeft niet. 

Sylvie's pakt de wijnen desgewenst voor u in uw wijnkelder in, neemt daartoe al het benodigde materiaal mee en brengt uw wijnen naar Sylvie's. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. In principe halen wij de wijnen kosteloos bij u af via een all-risk verzekerd transport.

Het inbrengen van wijnen voor een gegarandeerde opname in de volgende veiling is mogelijk tot ongeveer 4 weken voorafgaand aan die veiling. 

Wanneer Sylvie's wijnen bij u afhaalt of terugbezorgt, zijn uw wijnen tijdens het transport all-risk verzekerd. De verzekerde waarde komt overeen met de hoogte van de low estimate op uw taxatie. Daarmee bent u onder andere verzekerd tegen brand, breuk, diefstal en alle mogelijke schade tijdens het vervoer van deur tot deur. 

In Antwerpen staat uw wijn in een all-risk verzekerde, beveiligde en geklimatiseerde opslag tot en met het moment van effectieve verkoop. Zodra de wijnen zijn afgehamerd, is de koper de nieuwe eigenaar gaat de opslagverzekering over met de wijziging van eigendom. 

De kosten van transport, opslag en verzekering zijn inbegrepen in de kosten van uw commissie.
 

Uiterlijk de eerste woensdag na de veiling publiceert Sylvie's de veilingresultaten. De resultaten bestaan uit de behaalde hamerprijzen exclusief commissie.

Wanneer de veilingresultaten worden gepubliceerd, heeft u van Sylvie's uw verkoopresultaat reeds ontvangen. 

Sylvie's betaalt u de opbrengst van de verkoop van uw wijnen uit onder aftrek van de afgesproken commissie. 

U geeft aan Sylvie's aan of u in contanten en/of per bank wenst te worden uitbetaald. Voor de uitbetaling per bank dient u op schrift uw IBAN aan Sylvie's door te geven. U kunt uw IBAN aangeven op het borderel of per e-mail. Wanneer u in contanten wenst te worden uitbetaald, dient u een kopie van het borderel te kunnen overhandigen als bewijs. Contante betalingen vinden slechts op afspraak plaats.

Zakelijke inbrengers dienen Sylvie's een factuur te sturen alvorens Sylvie's tot uitbetaling overgaat. Alle gegevens voor de opmaak van deze factuur stuurt Sylvie's in het verkoopresultaat. Het verkoopresultaat ontvangt u uiterlijk op de eerste woensdag na de veiling. 

Sylvie's betaalt u binnen 21 dagen uit. Sylvie's begint direct na de veiling met de eerste uitbetalingen.

Wanneer u bij Sylvie's koopt en verkoopt, behoort u tot de eerste inbrengers die worden uitbetaald. Sylvie's betaalt uit uw zonder aftrek van het bedrag van uw aankopen. U wordt verzocht uw aankopen apart te voldoen binnen 7 werkdagen na de veiling. 
 

Mochten uw loten onverhoopt onverkocht zijn gebleven, dan bieden wij u de mogelijkheid deze loten in een volgende veiling opnieuw in te brengen. Uw wijnen bieden wij maximaal 3 veilingen aan.

Wanneer wijnen opnieuw worden ingebracht, stelt Sylvie’s een lagere prijs voor. Wanneer u handhaving van de oorspronkelijke prijzen wenst, kunt u dit verlangen. U heeft ook altijd de mogelijkheid uw wijnen niet hernieuwd ter veiling aan te bieden.

Retourneren van onverkochte loten

Onverkochte loten bezorgt Sylvie's bij u terug zodra zij bij u in de buurt is. Desgewenst stuurt Sylvie's de wijnen aan u op tegen betaling van een geringe vergoeding. U mag de wijnen ook altijd zelf afhalen. 

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...