Wijnen kopen

Wanneer u als koper bij ons bent ingeschreven, kunt u bij ons bieden.

Uw koperscommissie bedraagt 18,9% inclusief BTW. 

 Bieden op loten kan op drie manieren:

  1. in de veilingzaal: na inschrijving ontvangt u een biednummer.
  2. online bieden: vanaf moment van publicatie is het mogelijk om online een schriftelijk bod achter te laten. Tot een uur voor aanvang van de veiling is online bieden mogelijk op beide veilingdagen. 
  3. telefonisch bieden: na inschrijving en opgave lotnummers wordt er telefonisch contact met u opgenomen om tijdens de veiling mee te bieden. Wij garanderen de deelname van uw telefonische biedingen wanneer deze 48 uur van tevoren bij ons bekend zijn gemaakt.

Al tijdens de veiling kunt u in Antwerpen de door u gewonnen loten betalen en meenemen. Alle bieders ontvangen op maandag na de veiling een officieel overzicht van hun aankopen. Betaling en afhaling van de gekochte wijnen dient te geschieden binnen 21 dagen na de veiling.

Bij aankopen boven €5000,- worden wijnen in de Benelux - met uitzondering van de eilanden -  kosteloos bezorgd via een verzekerd transport.  

Wanneer u wijnen bij ons koopt, slaan wij uw aankopen op aanvraag tot verzending gratis voor u op in een geklimatiseerde en verzekerde ruimte. Wanneer de wijnen worden verzonden, ontvangt u van ons track & trace informatie. 
  

Depot Den Haag

Voor onze in Nederland woonachtige klanten hebben wij een depot in Den Haag waar u uw wijnen kunt afhalen.

U kunt bij Sylvie’s Wine Auctions bieden wanneer u 18 jaar of ouder bent.

Wanneer u in de zaal wilt bieden, dient u zich van tevoren te legitimeren aan de balie. Dit kan door middel van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Deze legitimatie kan ook aan particulieren worden gevraagd wanneer zij online of telefonisch bieden. Voor nieuwe online bieders bij Sylvie's impliceert het bericht dat uw biedingen succesvol zijn geplaatst nog niet dat u ook als bieder bent geaccepteerd. U bent pas geaccepteerd wanneer u bericht hebt ontvangen van een succesvolle registratie.  

Aan zakelijke bieders wordt een erkende zakelijke inschrijving gevraagd zoals een BTW-nummer.

Biedingen van verkopers op eigen loten accepteert Sylvie’s niet.

Sylvie's Wine Auctions kan zelf aan de veiling deelnemen als bieder onder dezelfde voorwaarden als de andere bieders. 

De loten worden in de zaal in principe geveild in de volgorde waarin ze zijn opgenomen in de catalogus. 

Tijdens de veiling verwerkt Sylvie’s de biedingen uit de zaal, de onlinebiedingen en de biedingen die telefonisch worden geplaatst. Alle veilingbedragen worden uitgedrukt in Euro's. 

Alle biedingen zijn definitief en kunnen niet worden geannulleerd.

Kopers wordt geadviseerd om (per lot) voor één methode van bieden te kiezen om te voorkomen dat men tegen zichzelf biedt.

De veilingmeester bepaalt de startprijs op basis van de biedingen die bekend zijn. Daarbij bestaat als ondergrens een reserveprijs. Deze prijs staat niet in de catalogus. Deze reserveprijs berust op een vertrouwelijke afspraak tussen de verkoper en Sylvie’s. Deze prijs is nooit hoger dan de low estimate.

Van Tot Bedrag per stap

De veiling geschiedt per opbod via de volgende oplopende stappen:

€0,00 €80,00 €5,00
€80,00 €300,00 €10,00
€300,00 €800,00 €20,00
€800,00 €2.000,00 €50,00
€2.000,00 €4.000,00 €100,00
€4.000,00 €8.000,00 €200,00
€8.000,00 €12.000,00 €500,00

Boven €12.000 gaan de stappen naar goedvinden van de veilingmeester.          

De toewijzing van de loten is aan de hoogste bieder. Wanneer twee partijen hetzelfde hoogste bod uitbrengen, gaat de toewijzing naar de bieder die het eerst zijn bod heeft uitgebracht.

U betaalt de hamerprijs en een kopercommissie van 18,9%. De hamerprijs is de hoogst geboden prijs tijdens de veiling. De commissie voor u als koper bevat reeds BTW.

Transportkosten

U kunt uw wijnen zonder verdere kosten afhalen in Antwerpen of in Den Haag. Wanneer u uw wijnen in de Benelux  (behalve op de eilanden) laat afleveren en uw factuurbedrag bedraagt €5000,00 of meer, dan leveren wij gratis uw wijn.

In andere gevallen regelen wij op uw verzoek een levering op maat via een erkende en betrouwbare transporteur. Vraagt u ons naar de mogelijkheden: mail transport@sylvies.be of bel +32 37769077.

Loten met en zonder BTW

Op de meeste loten betaalt u geen BTW. Indien echter loten in de catalogus worden aangeduid met een  • betalen particuliere kopers uit de EU 21% BTW.

Voorbeeld werking BTW voor particulieren uit de EU:

Indien de hamerprijs €100,00 bedraagt en het lot is niet BTW-plichtig, dan betaalt u als particulier aan de balie €118,90. De BTW in de commissie betaalt u namelijk als particuliere koper altijd.

Indien de hamerprijs €100,00 bedraagt en het lot is wél BTW-plichtig, dan betaalt u €21,00 + €118,90 = €139,90.

Professionele kopers

Belgische zakelijke kopers kunnen de BTW recupereren (terugvorderen). Niet Belgische zakelijke kopers gevestigd binnen de EU mogen de BTW verleggen. De regelgeving die hierop van toepassing is, vindt u op onze facturen.

Bankkosten

Voor alle kopers geldt dat de bankkosten voor eigen rekening zijn. Voor de verwerking van credit card betalingen vragen wij 1,5% van uw factuurbedrag. Wij accepteren Mastercard en Visa. 

Zijn er meer kosten te verwachten?

Nee, tenzij uw eigen overheid additionele eisen stelt.

Gemiddeld veilt Sylvie's 180 tot 200 loten per uur.

De exacte vordering van het veilingproces kunt u volgen op de homepagina van de website. Daar ziet u in de rechterbovenhoek welk lot op dat moment wordt geveild.

Wanneer u in de zaal biedt, dient u zich te hebben ingeschreven bij de balie. U dient 18 jaar of ouder te zijn om deel te kunnen nemen en wij vragen om uw legitimatie. Na uw registratie ontvangt u een bordje met een biednummer en een formulier waarop u uw biedingen kunt aangeven.

U kunt goed parkeren in de omgeving van het veilinghuis.

U kunt bij het telefonisch bieden gebruik maken van de Nederlandse, Franse, Engelse of Duitse taal.

Wanneer u per e-mail uw lotnummers doorgeeft, wordt tijdens de veiling contact met u opgenomen. U kunt op de homepage van de website precies zien welk lot wordt geveild.

Tot 24 uur voor de veiling kunt u uw lotnummers doorgeven. Wanneer u later uw biedingen doorgeeft, is opname niet te garanderen.

U moet minimaal bereid zijn de low estimate te bieden.

Uiterlijk 10 dagen voorafgaand aan een veiling publiceert Sylvie’s online een catalogus.

Vanaf het moment van publicatie daarvan is het mogelijk om na inschrijving online uw bod achter te laten.

Wanneer u uw bod online of schriftelijk achterlaat, wordt dit beschouwd als uw maximale bod. Wanneer de bieders in de zaal en telefonisch minder bieden dan u, wint u het lot met één stap boven de hoogste bieding van één van deze partijen.

U kunt bieden tot een uur voor aanvang van de veiling op vrijdag of zaterdag.

Waarom blijft een lot onverkocht terwijl u wel een bod heeft uitgebracht?

Indien de reserveprijs niet wordt gehaald, wordt een lot niet verkocht. Daarnaast kan het voorkomen dat een inbrenger een lot heeft teruggetrokken.

Waarom heeft u een lot niet gewonnen terwijl op internet de hamerprijs gelijk is aan uw bod?

Indien een andere bieder eerder dan u een bod heeft uitgebracht, wordt het lot niet aan u toegewezen. Het kan ook zijn dat een andere bieder met een miniem bedrag de op de website afgebeelde hamerprijs heeft overboden. Op de website staan namelijk enkel afgeronde hamerprijzen.  

Tijdens de gehele veiling is een gerechtsdeurwaarder aanwezig. Deze ziet toe op de totstandkoming van de hamerprijs en de toekenning van de loten aan de juiste bieders. Bij geschillen in de veilingzaal beslist de deurwaarder.

Op maandag na de veiling ontvangt u een overzicht van uw aankopen. U ontvangt dit bericht in principe per mail.

Wanneer u geen e-mail gebruikt, zenden wij u een overzicht per post.

Elke woensdag na de veiling publiceert Sylvie's de veilingresultaten. De resultaten bestaan uit de behaalde hamerprijzen exclusief commissie.

Betaling dient te geschieden  binnen 7 dagen na de veiling in Euro's. 

U kunt met uw bankpas betalen, met credit card of contant. Contante betaling is mogelijk tot €3000,- per aankoop. Contante betaling is alleen mogelijk in Antwerpen of Den Haag tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Wij accepteren VISA en Mastercard. 

Wijnen kunnen worden afgehaald of verzonden zodra de betaling is ontvangen.

Afhaling van de gekochte wijnen dient te geschieden binnen 21 dagen na de veiling. Dat kan in Antwerpen of in Den Haag.

U kunt de wijnen ook laten bezorgen tegen betaling van de kosten die transporteurs ons berekenen. Aankopen boven de €5000,- bezorgen wij gratis (verzekerd) in de Benelux m.u.v. de (Wadden)eilanden. 

Heeft u vragen over transport? Mailt u dan naar transport@sylvies.be of belt u +32 37769077.

Na betaling van de wijnen kunnen wij deze in Antwerpen op aanvraag voor u opslaan in een geklimatiseerde ruimte. De opslag is verzekerd.

De opslag is kosteloos voor een maximum van een half jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

De wijnen die aangeleverd worden via Den Haag dienen binnen 7 dagen na de veiling te worden afgehaald.

Er is een overzicht online. De online catalogus verschijnt uiterlijk 10 dagen voor een veiling. 

In de catalogus vindt u per lotnummer de wijnen nauwkeurig beschreven in een numerieke volgorde.

Een lot bestaat uit 1 of meerdere flessen. De prijzen worden vermeld per lot.

De prijzen in de catalogus zijn indicatief: ze geven de verwachte opbrengst per lot aan. Deze opbrengst is gebaseerd op recentelijk behaalde prijzen op veilingen en op de conditie van de fles.

Foto's van vele wijnen vindt u op de website. Op aanvraag sturen wij u kosteloos de gewenste ontbrekende foto's toe.

Sylvie's biedt u alle wijnen ter veiling in de staat waarin ze zich bevinden inclusief alle tekortkomingen. We moedigen daarom alle geinteresserde kopers aan om de wijnen goed te bekijken alvorens te bieden.

In de week voorafgaand aan elke veiling zijn de wijnen in Antwerpen te bezichtigen in onze geklimatiseerde showroom.

Wie de koop- en verkoopvoorwaarden van Sylvie's niet respecteert, kan de toegang tot de veiling permanent worden ontzegd. 

Wanneer uw betaling als koper arriveert na 7 dagen, maar binnen 21 dagen, kan Sylvie's:

- een limiet instellen voor aankopen op de volgende veiling-

- een deposito vragen alvorens u opnieuw kunt deelnemen

- u bij een herhaaldelijk patroon van te laat betalen de toegang tot de veiling ontzeggen

- u de toegang tot de veiling ontzeggen wanneer Sylvie's gerede twijfels heeft over de tijdige betaling bij een nieuwe deelname, bijvoorbeeld doordat u niet zelf opnieuw biedt maar een partner. Sylvie's behoudt zich het recht voor ook die partner de toegang tot de veiling te ontzeggen.

Wanneer uw betaling na 21 dagen arriveert maar vóór de aanvang van de volgende veiling, behoudt Sylvie's zich het recht voor om naast toepassing van de voorgaande maatregelen een toeslag van 2% over de factuurkosten te rekenen.

Wanneer u voor aanvang van de volgende veiling nog niet heeft betaald, of de opgelegde 2% toeslag weigert te betalen, behoudt Sylvie's Wine Auctions zich het recht voor u de toegang tot volgende veilingen te ontzeggen.

Sylvie's behoudt zich in het geval van ontzegging tot volgende veilingen het recht voor om:

- u juridisch aansprakelijk te stellen, dan wel om

- de wijnen door te verkopen.

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...