Privacy

Uw privacy

Het waarborgen van uw privacy is een belang dat wij met u delen en waarvoor wij op onderstaande wijze onze verantwoordelijkheid nemen.

Wij verzamelen uw persoonsgegevens uitsluitend voorzover ze het gedeelde belang tussen ons dienen en/of als vanzelfsprekend voortvloeien uit de aan- en verkoopvoorwaarden die door ons onderling zijn overeengekomen. 

Persoonsgegevens betreffen alle elementen van informatie over een persoon die zelfstandig, of in combinatie met elkaar, de identificatie van deze persoon mogelijk kunnen maken.

Wij verstrekken geen gegevens aan derden anders dan onontkoombaar nodig voor het mogelijk maken van de met u overeengekomen dienstverlening, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, het veilig stellen van de bedrijfscontinuïteit, het mogelijk maken van bedrijfsbeëindiging of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vanuit deze zienswijze verwerken wij uw persoonsgegevens voor:

1. Het organiseren van de door u verlangde dienstverlening, met name voor:

 • De registratie van uw aan- en/of verkopen
 • De registratie van uw biedingen
 • Het opmaken van offertes
 • Het verwerken van uw (uit)betalingen
 • Het transport van uw aan- en verkopen
 • De eventuele opslag van uw wijnen
 • Het verlenen van de door u gevraagde service
 • Het verbeteren van onze service.

2. De externe communicatie over de gewenste dienstverlening, wanneer het gaat om:

 • Het geven van veilinginformatie via groepsmails
 • Het gebruik van IT-support 

3. Onze maatschappelijke verantwoording, met name om het voldoen aan overheidsregels, met in het bijzonder:

 • Onze accijns- en overige belastingverplichtingen
 • Het kunnen vaststellen of u 18 jaar of ouder bent

4. Het veilig stellen van de bedrijfscontinuïteit, met in het bijzonder:

 • De bepaling van de aanname van biedingen en de condities waaronder deze biedingen worden geaccepteerd
 • Het juridisch op de juiste wijze kunnen handhaven van de overeengekomen verkoop- of aankoopvoorwaarden
 • Het overdragen van uw gegevens in het geval van wijziging van eigendom

Data die van u kunnen worden verlangd en die in onze software worden vastgelegd:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw aanhef 
 • Voor bedrijven: uw bedrijfsnaam, BTW-nummer en EORI-nummer
 • Voor bedrijven die importeren: uw accijnsregistratienummer en de nummers van uw wijnopslag, al dan niet onder douane
 • Een rijksregisternummer
 • Uw taal
 • Het adres, telefoonnummer en de naam van de contactpersoon waaraan wij onze factuur dienen te richten
 • Het adres, telefoonnummer en de naam van de contactpersoon waaraan wij uw aankopen aan dienen aan te leveren
 • Het adres, telefoonnummer en de naam van de contactpersoon waarop wij uw inbreng dienen af te halen
 • Uw instructies voor de wijze van onze dienstverlening
 • Uw IP-adres
 • Uw IBAN

Door u verstrekte credit card gegevens, afschriften van uw paspoort of van andere vormen van legitimatie worden niet digitaal bij ons opgeslagen. Wij vernietigen deze gegevens - als we deze al verkrijgen of moeten verkrijgen- na inzage of bewaren deze op een beveiligde wijze. De credit card gegevens van kopers die deelnemen aan de veiling via de Sylvie's app, zijn niet bij Sylvie's bekend maar zijn in handen van Stripe Bank. Een kopie van uw legitimatie kan door banken en/of verzekeraars worden verlangd.

Partners waarmee wij werken

Partners waarmee wij via persoonlijk contact werken en die toegang hebben tot persoonsgegevens, hebben een geheimhoudingsplicht uit de aard van hun functie en/of vanwege een contract. 

Dienstverleners waar wij geen persoonlijk contact mee hebben, zijn onze sociale media en het service platform voor de verspreiding van onze nieuwsbrieven. 

Aan onze sociale media verstrekken wij zelf geen persoonsgegevens. 

Wij verstrekken aan onze servicepartner voor onze nieuwsbrieven uw naam en e-mailadres. U kunt uzelf, zonder onze tussenkomst, op een eenvoudige manier voor de nieuwsbrieven afmelden. 

Via onze website wordt uw IP-adres automatisch vastgelegd wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, ons een bericht stuurt of een bieding plaatst. Wanneer u online biedt, wordt automatisch het tijdstip van uw biedingen vastgelegd. Die informatie gebruiken wij niet alleen om te bepalen wie de eerste bieder was met het hoogste bod, maar ook voor het bewaken van de veiligheid van de website en de daar geplaatste persoonlijke gegevens.

Inzage

U kunt uw gegevens bij ons opvragen of inzien. 

Aanpassen van gegevens

Wanneer u online bij ons biedt, kunt u uw gegevens op onze website en op de app zelf wijzigen. Uw entree tot uw online biedingen is beveiligd door middel van een door u gekozen wachtwoord.

Het wissen van uw historische gegevens als rechtspersoon in ons veilingsysteem is mogelijk, behalve wanneer dit wettelijk niet is toegestaan (bijvoorbeeld voor de belastingdienst) en/of de bedrijfscontinuiteit zou kunnen worden geschaad.

Periode van bewaring van data

Wij bewaren uw data voor de wettelijk verplichte termijnen en zo veel langer als nodig om een goede service te verlenen of om de bedrijfscontinuïteit of voedselveiligheid te waarborgen.

Websitebezoek en cookies

Onze internetpagina maakt een minimaal gebruik van cookies. Het doel van onze cookies is u niet onnodig te hinderen bij het gebruik van de website of app (u hoeft uw taalvoorkeur bijvoorbeeld maar eenmaal in te stellen) en om onze dienstverlening aan u te kunnen uitvoeren.

Opname telefoongesprekken

Tijdens de veilingen worden uw telefonisch uitgebrachte biedingen vastgelegd.  

Videobeelden 

Voor de waarborging van de veiligheid maken wij videobeelden van de publiekelijk toegankelijke ruimten in het veilingpand. Daartoe behoren met name de veiling- en toonzaal. Sylvie's publiceert geen foto's of filmbeelden waarop u te herkennen bent.

Voor het laatst bijgewerkt op 12 februari 2024. 

Heeft u vragen? Uw aanspreekpartner bij Sylvie's is Hedwig Boonstoppel (v)

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...