Verklarende woordenlijst

Beschrijvingen van etiketten 

ssl slightly stained label - licht bevlekt etiket; meestal veroorzaakt door vloeistof
sl stained label - bevlekt etiket; meestal veroorzaakt door vloeistof
vsl very stained label - duidelijk bevlekt etiket; meestal veroorzaakt door vloeistof
sdl slightly damaged label - kleine etiketbeschadiging(en) zichtbaar 
dl damaged label - beschadigd etiket
vdl very damaged label - flink beschadigd etiket; relevante informatie op de fles zichtbaar, tenzij anders omschreven

 

bin-soiled label bevuild etiket maar niet bevlekt; gewoonlijk door stoffige keldercondities
scuffed label schuurplekje(s) zichtbaar op het etiket; bijvoorbeeld veroorzaakt door het schuiven van de flessen in de originele houten kist
torn label  scheurtje(s) in het etiket zichtbaar
faded label etiket met vervaagde inkt; relevante informatie is zichtbaar tenzij anders omschreven
wrinkled label etiket met kreukels; bijvoorbeeld door verblijf in een licht vochtige kelder 
remains of label restanten van etiket aanwezig 
handwriting on label etiket met handgeschreven tekens; bijvoorbeeld van potlood of pen
no label fles zonder etiket; verificatie heeft op andere wijze plaatsgevonden
info by seller's note specifieke informatie over de fles is verkregen van de verkoper

Ullages / vulniveaus Bordeaux van hoog naar laag 

Bij Bordeaux en wijnen in flessen met een vergelijkbare vorm, worden de volgende begrippen gehanteerd. De vulniveaus variëren door verdamping van wijn via de kurk. De onderstaande begrippen zijn indicatief voor de vulniveaus:  

into neck elk vulniveau boven de basis van de hals van de fles; normaal vulniveau voor jonge wijnen
bn base of neck - vulniveau op de basis van de hals van de fles; het is het punt waar de rechte flessenhals overgaat in de kromming van de schouder; goed vulniveau voor wijnen van elke leeftijd
vts very top shoulder - vulniveau vlak onder de hals van de fles; goed vulniveau voor wijnen vanaf ongeveer 15 jaar oud 
ts top shoulder - vulniveau bovenaan de schouder van de fles; goed vulniveau voor wijnen vanaf ongeveer 25 jaar oud
us upper shoulder - hoge schouder; goed niveau bij wijnen op leeftijd;  meestal zonder noemenswaardige gevolgen
mid mid shoulder - vulniveau op het midden van de schouder van de fles tussen een lage en een hoge schouder in; past bij een wijn op leeftijd; wijnconditie varieert
low low shoulder - lage schouder; vulniveau onderaan de schouder van de fles; past bij een wijn op leeftijd; wijnconditie varieert sterk


 

Flesformaten

Demi 0.375 liter (soms 0.350 liter)
Bottle 0.750 liter (soms 0.700 liter)
Magnum 1.500 liter


Bij andere formaten staat de inhoud in liters omschreven

Ullages / vulniveaus Bourgogne

Bij Bourgognes en wijnen in vergelijkbare flessen, zoals wijnen uit Duitsland en de Elzas, wordt het vulniveau aangeduid in centimeters. Gemeten vanaf de onderkant van de kurk tot het niveau van de wijn.

Niveaus minder dan 2 centimeter worden niet beschreven. 
 

Ullages / vulniveaus Champagne

Het vulniveau voor Champagne en soortgelijke flessen wordt aangeduid in centimeters, gemeten vanaf de onderkant van de bodem tot aan het niveau dat zichtbaar is wanneer de fles omgekeerd wordt gehouden.  

Niveaus van minder dan 2 centimeter onder de kurk worden niet beschreven. 

Beschrijvingen van capsules

scuffed capsule schaafplekje(s) zichtbaar op de capsule; bijvoorbeeld door het schuiven van de flessen in de originele houten kist
corroded capsule tekenen van corrosie zichtbaar op de capsule; bijvoorbeeld door het verblijf in een licht vochtige kelder 
damaged capsule  capsule met zichtbare beschadiging(en) 
pulled capsule capsule is opgelicht om informatie op de kurk te verifiëren
cut capsule capsule is ingesneden om informatie op de kurk te verifiëren
signs of seepage sporen van lekkage uit het verleden

Beschrijvingen van kurken

slightly lowered cork licht ingedaalde kurk
slightly raised cork licht omhooggekomen kurk
info on cork benodigde informatie voor verificatie van de fles is zichtbaar op de kurk

Algemene informatie

Neg Negociant - onafhankelijke bottelaar
Mc Mis en bouteille au château - kasteel botteling
Dom Domaine - domein botteling
Oc original carton - originele kartonnen doos
Owc original wooden case - originele houten kist
'VV' vieilles vignes / vecchie vigne / old vines / oude wijnstokken
GK / LGK / *** Goldkapsel / Lange Goldkapsel / *** - gouden capsule of sterretjes; indicatie van wijnproducent om een hogere kwaliteit aan te geven binnen een (Duitse) wijncategorie

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...