ALL RISK VERZEKERING

&

MELDEN SCHADE

UW ALL RISK VERZEKERING

Deze verzekering wordt standaard berekend, maar is niet verplicht. 

De hoogte van de premie

De hoogte van de premie vindt u in dit overzicht: 
 

Factuurwaarde

Hoogte all risk premie

€1,00 - €4.000,00

0.6% van de factuurwaarde

€4.000,00 - €27.500,00

€27,50 (ex btw)

Meer dan €27.500,00

0.1% van de factuurwaarde


Algemene dekking verzekering

Wanneer wij uw wijn verzenden, is deze standaard all risk verzekerd voor breuk, verlies en diefstal, met inbegrip van de betaalde transportkosten. 

Afbakening dekking verzekering

De verzekering dekt schade voor het transport door-to-door en maximaal voor het bedrag dat op de factuur staat aangegeven. Gevolgschade is niet verhaalbaar. De smaak van kurk of een smaak die anders is dan verwacht, valt eveneens buiten de dekking. De verzekering richt zich op zichtbare schade, waarbij de schade gevolgen moet hebben voor de drinkbaarheid van de wijn. Een beschadiging van een etiket, zonder dat er sprake is van breuk, verlies of diefstal, valt daardoor buiten de verzekering. Enkel wanneer u een professionele handelaar bent, is het soms mogelijk om voor een etiket dat onderweg bevlekt is geraakt, een geslaagd beroep te doen op een schadevergoeding. 

'Reizende' wijn

Het enkele feit dat wijn langer onderweg is geweest dan de vervoerder aanvankelijk heeft aangegeven, vormt uitdrukkelijk geen grond voor schadevergoeding. 

Achterwege laten all risk verzekering

Wanneer u de all risk verzekering achterwege laat, geldt altijd de CMR-verzekering van de vervoerder. Deze geeft een (lage) kiloprijs in het geval van breuk. Indien u geen all risk verzekering wenst, vragen wij u om dit schriftelijk te bevestigen aan info@sylvies.be.

Wanneer u zelf uw wijn afhaalt of laat afhalen, valt de levering onder zogeheten 'ex works' condities en gaat het dragen van het transportrisico voor de wijn naar u over zodra de wijn de poort bij Sylvie's passeert. 
 

SCHADE

Schade voorkomen 

Wij minimaliseren het risico op schade onderweg door middel van de keuze van onze vervoerders en verpakkingen. We bieden u de mogelijkheid om 6 maanden uw wijn gratis op te slaan zodat de verzending van uw wijn in optimale omstandigheden kan plaatsvinden. 

Wat te doen bij schade

Mocht er echter, ondanks onze inspanningen, toch schade ontstaan, dan vergoeden wij die schade overeenkomstig uw gekozen verzekering: een CMR- of een all risk verzekering. Voor het verwerken van uw claim, hebben wij foto's nodig die duidelijk laten zien wat de schade is, tenzij de aard van de schade natuurlijk bestaat uit verlies of diefstal. Dat geldt ook wanneer u de zending weigert wegens zichtbare schade aan de buitenzijde van de verpakking.

Wat moet op foto staan

Indien van toepassing, moet op de foto staan:
 

  • een breuk of andere zichtbare schade

  • de verpakking

  • het verzendlabel

  • het gebruikte opvulmateriaal 

Periode van schademelding

Wij vragen u om uw schade bij ons te melden binnen 3 werkdagen en, indien mogelijk, voorzien van foto's. Vervoerders hanteren in het algemeen 10 werkdagen voor het verwerken van schademeldingen na (de verwachte) ontvangst. Wanneer u later uw gegevens doorstuurt, bestaat het risico dat de verzekering (of vervoerder) uw claim niet meer aanvaardt.  

Koeriersdiensten verwijderen na 30 dagen vrijwel alle verzendinformatie waardoor het moeilijk of onmogelijk wordt schadevergoeding van een verzekeraar te ontvangen. Schade die een verzekeraar niet meer bereid is te dekken, dekt Sylvie's evenmin.

Snelheid van creditering

U ontvangt uw vergoeding zo spoedig mogelijk nadat u via e-mail de schade heeft gemeld. Wanneer het geschatte schadebedrag echter hoger is dan €4.000,00, vergoedt Sylvie's de schade pas nadat de vergoeding van de verzekeringsmaatschappij is ontvangen.
 

SLECHTE WEERSOMSTANDIGHEDEN

Wanneer wij voorafgaand aan de verzending temperaturen onder 0 graden Celsius verwachten, of boven 25 graden Celsius, verzenden wij geen wijn. De reden om bij lage temperaturen geen wijn te verzenden is het voorkomen van breuk van de flessen door vorst. Onder een temperatuur van -4 graden Celsius kunnen zich wijnkristallen vormen. De kwaliteit van de wijn gaat daar echter niet door achteruit en mochten zich onverhoopt wijnkristallen hebben gevormd, dan geeft dat geen grond voor schadevergoeding. 

Gratis opslag

We bieden u de mogelijkheid om uw wijn gratis op te slaan gedurende de periode van slechte weersomstandigheden.

Verzending op verzoek bij slecht weer

In het geval u bij slechte weersomstandigheden toch uw wijn wenst te ontvangen, is dat altijd mogelijk maar voor uw eigen rekening en risico. We vragen in dat geval uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor verzending.

In sommige landen liggen de buitentemperaturen vrijwel permanent te hoog of te laag. In dat geval wordt de wijn in overleg met u zo goed mogelijk verzonden, maar gelden de op deze pagina beschreven regels nog steeds.  

Afbakening van schade als gevolg van temperatuurschommelingen

Wanneer wijn, ondanks alle aandacht voor de temperatuur bij verzending, toch onder het vriespunt terecht komt, maar de flessen niet gebroken zijn, wijst Sylvie's elke claim voor vergoeding van de wijn af. Hetzelfde geldt voor claims voor de vergoeding van wijnflessen die onderweg te warm zouden zijn geworden zonder dat sporen zichtbaar zijn die duiden op verhitting. 

Meldplicht bij klimatologisch afwijkende omstandigheden  

Wij gaan uit van historische gegevens van seizoenen in een bestemmingsland alvorens wij de weersverwachting controleren. Mede door de invloed van klimaatverandering kunnen zich omstandigheden voordoen die afwijken van het gangbare patroon. U bent verplicht Sylvie's klimatologische - en andere - afwijkende omstandigheden in uw bestemmingsland te melden wanneer hieruit risico op schade ontstaat. Wanneer u deze melding nalaat, voorafgaand aan de verzending van uw wijn, ligt de verantwoordelijkheid bij u voor alle mogelijke schade die hieruit voortvloeit.  

Laatste bijwerking 18 februari 2024

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...