BTW BEREKENEN

Belasting toegevoegde waarde (btw) is verschuldigd over alle aankopen van goederen en diensten die bestemd zijn voor een bestemming in de Europese Unie. De btw is een te betalen percentage over het aankoopbedrag. Binnen de Europese Unie verschilt de hoogte van de btw per land. 

Het is de bedoeling dat er maar één keer belasting wordt geheven over een product of dienst. Hierdoor ontstaan op de veiling twee typen loten:
 

  • loten waar in het verleden door particulieren al btw over de wijn is betaald (margeloten) en
  • loten waar dat nog niet het geval was (btw-plichtige loten).

U kunt het verschil tussen beide typen loten in de catalogus zien: bij de btw-plichtige loten staat het woord 'BTW' achter het lotnummer geschreven en bij margeloten staat er niets. De verschillen leiden tot andere kosten op uw factuur. 
 
Hieronder beschrijven we eerst hoe de btw werkt en daarna de uitwerking voor bedrijven in de Europese Unie en export buiten de Europese Unie.

1.0 MARGELOTEN

De meeste loten op de veiling zijn margeloten. U betaalt geen btw meer over de wijn, maar nog wel over onze koperscommissie. Deze belasting heeft altijd Belgische btw bij verkoop onder het belastingregime voor margegoederen. Een voorbeeld:

Gegeven: de koperscommissie bedraagt 19% en de Belgische btw 21%

Wanneer u een margelot koopt met een hamerprijs van €100,00, dan is de koperscommissie €19,00.

U betaalt €100,00 (hamerprijs) + €19,00 (koperscommissie)*1,21. Samen is dat €122,99. 

Toelichting bij margeloten

U zou de berekening ook zo kunnen schrijven: 

€100,00 (hamerprijs) + €19,00 (koperscommissie) + €3,99 (21% Belgische btw over de koperscommissie) = €122,99

Facturen voor goederen die vallen onder de marge-regeling specificeren geen btw voor bedrijven en particulieren. Zou de btw op uw factuur gespecificeerd staan, dan zou u dit bedrag bij de btw-aangifte kunnen verleggen of aftrekken en dat is niet toegestaan. De btw moet in België worden afgedragen.

Over uw transportkosten en uw verzekering betaalt u eveneens Belgische btw en ook deze btw wordt niet gespecificeerd op uw factuur. 

2.0 BTW-PLICHTIGE LOTEN

Hieronder staat een voorbeeld van de prijsberekening van een btw-plichtig lot dat verzonden wordt binnen België.

Gegeven: de koperscommissie bedraagt 19% en de Belgische btw 21% 

Stel u koopt een btw-plichtig lot met een hamerprijs van €100,00. De koperscommissie is dan wederom €19,00. 

U betaalt in dit geval €100*1,21 + €19,00*1,21 oftewel (hamerprijs + koperscommissie)*1,21. Samen is dat €143,99. 

Toelichting bij BTW-plichtige loten

U zou dit voorbeeld ook als volgt kunnen schrijven: 

€100.00 (hamerprijs) + €21.00 (21% Belgische btw over de hamerprijs) + €19.00 (koperscommissie) + €3.99 (21% Belgische btw over de koperscommissie) = €143.99. Dit keer staan de btw-bedragen op de factuur vermeld. 

Het tarief van de toegepaste btw is altijd dat van het land van bestemming. Zou de wijn naar een ander land dan België gaan, dan moet er gerekend worden met een ander percentage aan btw. Onderaan deze pagina vindt u de btw-tarieven zoals die gelden in de 27 landen in de EU. 

Wanneer particulieren in de EU een btw-lot kopen, ontvangen zij hiervoor een aparte factuur. Niet alleen de wijn en de koperscommissie zijn btw-plichtig, maar ook alle andere kosten op uw factuur, zoals uw verzendkosten en all risk verzekering.

Voor de uitvoer van btw-plichtige loten buiten België is altijd een bewijs van export nodig. U kunt btw-plichtige loten om die reden niet persoonlijk aan de balie afhalen, tenzij u een accijnsregistratie in de Europese Unie heeft en de wijn reist onder begeleiding van de juiste accijnsdocumenten.

Voor onze Finse kopers geldt dat zij hun eigen accijns in Finland betalen en dat daarnaast een bewijs van export nodig is.

Aankoop van btw-plichtige loten door bedrijven gevestigd in de Europese Unie

Belgische bedrijven (met een bestemming voor hun aankopen in België) vinden de btw gespecificeerd op hun factuur en zij kunnen de btw aftrekken van hun belastingaangifte. 

Bedrijven met een accijnsregistratie in de Europese Unie met een land van bestemming in de Europese Unie, mogen de btw verleggen. Dat wil zeggen dat bij doorverkoop van de wijn voor verbruik in de Europese Unie, de btw alsnog op de factuur moet komen te staan. We hebben het hier over een intracommunautaire levering. (art.138 VAT Directive 2006/112/EC) 

Bedrijven uit de Europese Unie zonder accijnsregistratie mogen als bedrijf geen wijn kopen in een ander land in de Europese Unie. Ze mogen dit wel doen als particuliere koper.

Als Sylvie's gebruik kan maken van een fiscaal vertegenwoordiger in een bestemmingsland, is het mogelijk om aan zakelijke kopers in landen buiten België intracommunautair te leveren. 

Aankopen met een bestemming buiten de EU

Wanneer u uw wijn laat verzenden naar een bestemming buiten de EU, ontvangt u een factuur die volledig vrij is van de betaling van btw. (art.146 VAT Directive 2006/112/EC)  Uw vrijstelling geldt ook voor EU-milieuheffingen en -accijnzen.

U geniet deze vrijstellingen onder één voorwaarde: wij moeten een bewijs van export hebben van de vervoerder. Sylvie's regelt hiervoor een e-AD en de vervoerder gebruikt dit document om een uitvoerdocument op te stellen. Dit uitvoerdocument is het rechtsgeldige bewijs van export. 

 

Terugvorderen van btw

Wanneer u een eigen vervoerder kiest die geen uitvoerdocument kan opmaken, dan ontvangt u van ons alsnog een factuur met btw. Enkel de btw die op uw factuur wordt gespecificeerd, kunt u terugvragen bij de douane bij het verlaten van de EU. Terugvordering is mogelijk binnen 3 maanden na de maand waarop uw factuur is opgemaakt.

Voor het gebruikmaken van het verleggen van btw (art.138 Directive 2006/112/EC) of het vrijgesteld zijn van btw (art.146 Directive 2006/112/EC), moeten wij altijd een specifiek bewijs van export kunnen overleggen aan de belastingdienst. 

Deze webpagina maakt een integraal onderdeel uit van onze verkoopvoorwaarden. 

Laatste bijwerking: 10 april 2024

Top

Een ogenblik geduld aub. Uw zoekopdracht wordt uitgevoerd...